برگزاری چهلمین سالگرد حماسه سیاهکل و سی و دومین سالگرد قیام بهمن ماه در اسپانیابه دعوت انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ، روز جمعه ۲۲ بهمن ماه مراسم باشکوهی در مادرید برگزارشد. ابتدا شعری از زنده یاد رفیق سعید سلطانپور خوانده شد. سپس بیانیه سازمان بهمین مناسبت قرائت گردید ، پس از آن گروه موسیقی ایرانی به اجرای دف ، آهنگهای شاد و رقص فلامینکو پرداخت.

عده کثیری از ایرانیان از مادرید و سایر شهرها به این مراسم آمده بودند. آنها ضمن تبریک و اظهار خوشحالی از برگزاری چنین مراسمی ، مراتب همبستگی خودرا با برگزارکنندگان این همایش اعلام نمودند.
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de