محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق بازداشت شده است


یک روز بعد از خیزش مردم درشهرهای مشهد و نیشابور ، محمود احمدی نژاد بازداشت شده است. به دستور خامنه ای قرار است با وی مذاکره شود تا موضع وی نسبت به دولت و شرایط کنونی تعدیل شود. یکی از پیش شرطهای توافق احمدی نژاد با سران رژیم کناره گیری صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه می باشد. از آنجا که ارزیابی سران رژیم جمهوری اسلامی ایران از تحولات آتی ادامه تظاهرات و اعتراضات می باشد، ازاینرو نیازدارند با دادن امتیازاتی به احمدی نژاد وی را آرام کنند.

آخرین سخنرانی علنی احمدی نژاد در بوشهر بود و پس از آن بازداشت شده است. از آنجا که اعلام خبر بازداشت وی می تواند به نا آرامی و تحرک بیشتر هواداران احمدی نژاد بیانجامد ، رژیم در تلاش است هرچه سریع تر با وی به توافق برسد . چرا که قبول رسمی بازداشت رئیس دولت نهم و دهم را ضربه دیگری بر پیکر لرزان خود ارزیابی می کند. منبع خبری ما افزوده است به دستور خامنه ای مجتبی خامنه ای یکی از مذاکرده کنندگان با احمدی نژاد می باشد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری