بزرگترین معامله گر قرن درگذشت
میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق درسن ۹۱ سالگی درگذشت. تسلیم گورباچف به کشورهای امپریالیستی در سال ۱۹۹۱ چنان ضربه مهلکی بر پیکر کمونیسم و اندیشه سوسیالیستی وارد کرد که بعد از ۳۱ سال هنوز ترمیم نشده است.


سرزمین عجایب روس انسانهای باهوش و بزرگی بخود دیده است از لنین تا ماکسیم گورکی و از نوابع شطرنج و ورزش تا امور فضایی. آنها طی اعصار مختلف توانسته اند بزرگترین خدمات را به طبقه کارگر ، فرهنگ ، تاریخ و تمدن بشر بنمایند. گویی شگفت آوری روسها فقط در عرصه هنر، تاریخ و ادبیات نبوده، در عرصه پیمان شکنی هم در زمره عجایب محسوب می شوند. درسال ۱۹۹۱تسلیم گورباچف به غرب در شرایطی صورت گرفت که هیچ جنگی درکار نبود و ارتش سرخ دست نخورده باقی مانده بود.


در آن زمان روسیه وضع اقتصادی بدی داشت ولی بخاطر بی لیاقتی گورباچف روز بروزاوضاع کشور به وخامت می گرائید. در دوره صدارت گورباچف روسیه بیش از۴۵ میلیارد دلار بدهی داشت ولی ذخایر طلای این کشور بالغ بر صدهامیلیارد دلار بود. برطبق آمار و ارقام منتشرشده از سوی منابع معتبر در همان روزهایی که گورباچف برای دریافت یک میلیارد دلار وام به کشورهای غربی سفر می کرد، ۳۰ میلیارد دلار طلای قاچاق از روسیه خارج شد.
مقدمه قدرت گیری بخش خصوصی و شکل گیری یک مافیای قدرتمند در روسیه را پیشاپیش تفکر حاکم بر گورباچف فراهم کرده بود. وی در سال ۱۹۸۵ با ارائه طرح پروستریکا (بازسازی) تلاش کرد زیر بنای اقتصاد شوروی آن روزگار را با دنیای سرمایه داری غرب انطباق دهد. بهمین منظورمالکیت را محترم شمرد. درچارچوب این سیاست با طرح گلاسنوست (فضای باز) روبنای اجتماعی کشور را به بهانه آزادی دین و مذهب تغییر داد و حزب کمونیست را از قدرت ساقط کرد. پس از آن «انتخابات آزاد» که غرب پسند بود را جایگزین ساخت.


بدین ترتیب زمانیکه شرایط برای انتقال قدرت از گورباچف به خادم بعدی دنیای امپریالیسم مهیا شد، بوریس یلتسین در آگوست ۱۹۹۱ قدرت را قبضه کرد و گورباچف خانه نشین شد.


سرانجام درسال ۱۹۹۹ یلسین با به ارث گذاشتن ۱۵۸ میلیارد بدهی روسیه را به پوتین تحویل داد.
بیهوده نیست که پس از مرگ گورباچف بلافاصله جوبایدن رئیس جمهوری آمریکا از وی بعنوان«مردی با آیندهنگری کمنظیر» یاد کرد و از بنیانگذار مؤسسه ریگان تا بوریس جانسون انگلیس و امثالهم همگی به تعریف و تمجید از وی پرداختند. این حضرات حق دارند از این خائن به طبقه کارگر ستایش کنند، چراکه بزرگترین خدمتی که طی قرون گذشته یکنفر می توانست به دنیای سرمایه داری ارزانی کند، میخائیل گورباچف بود. معامله گری رسوا و بدنام برای تمام فصول تاریخ .


بدون شک نام گورباچف برای ابد در زمره خائنین به کمونیسم و سوسیالیسم باقی خواهدماند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۹ شهریور ۱۴۰۱-۳۱ آگوست ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری