اوج گیری مبارزات مردم ایران و موج سواری دوباره دول غرب برای جایگزینی رهبری جنبش

درحالیکه مردم ایران باگذشت بیش از چهار دهه مبارزه و استقامت بر علیه رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم سرانجام بپا خاسته اند تا تومار این رژیم تبهکار را درهم پیچند، باردیگردول سرمایه داری کانادا واروپا به رهبری آمریکا دست بکار شدند تا انقلاب ایران را عقیم کرده ، مهره های دست پرورده خودرا بعنوان رهبری آینده ایران بکار گمارند.

دراجرای این سیاست، آنها مدتی است سلطنت طلبها و چند عنصر بی مقدار را که دارای سابقه همکاری با جناح اصلاح طلب رژیم می باشند بخدمت گرفته، تا با تبلیغات گسترده و صرف هزینه های هنگفت آنها را بزک کرده، سیاست رهبرتراشی خودرا تکمیل نمایند.غافل ازاینکه طی چهار دهه گذشته ترفندهای آنان شناخته شده و مهره های تعلیم دیده آنان از دید مردم ایران پنهان نمی باشند. سناریو سال ۱۳۵۷ و تحمیل بنی صدر، قطب زاده و یزدی بعنوان هیئت رهبری هنوز از یاد مردم ایران نرفته است.

دراین خیمه شب بازی، تمام دولتهای اروپایی بطور یکسان درجهت تضعیف وکنار زدن اپوزیسیون حقیقی ایران نقش دارند تا بتوانند سیاست تقویت جریانهای وابسته به دنیای سرمایه داری را به اجرا درآورند. از آنجا که پرداختن به نقش تک تک دول اروپایی از حوصله این نوشته خارج است لذا برای نمونه نقش دولت فرانسه و کانادا را مثال می آوریم.

بعد از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران دولت فرانسه برای چند ماه به تصوراینکه رژیم مذهبی بزودی سرنگون می شود از همکاری تنگاتنگ با جمهوری اسلامی خودداری کرد. پس از آن بحدی به رژیم ایران نزدیک شد که در دهه های گذشته در مواردی به شکایتهای رژیم جمهوری اسلامی علیه نیروهای اپوزیسیون مستقر در فرانسه ترتیب اثر میداد. اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نیروهای مبارز ایران در دهه های گذشته به تقاضای رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم در فرانسه تحت تعقیب قرارگرفته و حتی اموالشان به نفع رژیم ایران مصادره شده است.

رئیس جمهور فرانسه اخیرا برای زدودن سوابق زد و بندهای پنهانی سالهای پررونق اقتصادی بین فرانسه و ایران چهار عنصر فرومایه را که هیچ نقشی در ایران ندارند به کاخ الیزه دعوت کرد تا نشان دهد طرفدار «حقوق بشر» درایران است . درحالیکه سابقه تاریخی همکاری دولت فرانسه با رژیم ایران چیز دیگری را گواهی می دهد. بعنوان نمونه خون ۹ نفر از رهبران اپوزیسیون ایران بر سنگفرش خیابانهای پاریس گواه آشکاری است ازتجارت انسان بین دولت فرانسه و رژیم تبهکار حاکم برایران. تمام قاتلین نیروهای اپوزیسیون نیزدر ازای قراردادهای اقتصادی به رژیم ارتجاعی ایران پس داده شدند. آخرین معامله انسان بین فرانسه و ایران تشویق روح الله زم مدیرسایت آمدنیوزجهت رفتن به عراق بود که دریک هماهنگی بین سفارت عراق درفرانسه، سازمان امنیت فرانسه و سپاه پاسداران ، روح الله زم در فرودگاه بغداد ربوده شد و به ایران انتقال یافت. پس از آن بلافاصله رژیم ایران گروگان فرانسوی بنام رولاند مارشال را آزاد کرد.

دولت کانادا نیز وضع بهتری از فرانسه ندارد. بر طبق اذعان چند باره نخست وزیرکانادا، قرار است بیش از ده هزار نفر از افراد وابسته به سپاه قدس، پایگاه خاتم الانبیاء و سایر عناصر وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران از کانادا اخراج ویا از ورود آنها جلوگیری شود. این سئوال مطرح است که چرا و به چه دلیل علی رغم چهار دهه افشاگری اپوزیسیون حقیقی ایران علیه حضور آدمکشان جمهوری اسلامی درکانادا، دولت این کشورهیچگونه ترتیب اثر نداد،اما اکنون اعلام میکند بیش از ده هزار نفر از آنها را ممنوع الورود یا اخراج می کند. آیا جز این است که تاکنون کانادا بهشت جنایتکاران حاکم برایران بوده است؟ اکنون که زد و بندهای پنهانی جهان غرب با رژیم دیکتاتوری-مذهبی حاکم به بن بست رسیده، کانادا به حضورآدمکشان رژیم در کانادا اعتراف نموده است.این حقایق ثابت می کند دولت کانادا ریاکارانه خودرا مدافع مردم ایران معرفی می کند و هدف اصلی آنها همان بازار پرسود ایران است.اگر جز این بود جا داشت دولت کانادا ابتدا از هولدینگهای خاندان رفسنجانی و سرمایه گذاری میلیارد دلاری این خانواده در کانادا پرده برمیداشت. کانادا از این کار امتناع می ورزد چراکه فرزندان رفسنجانی بخاطرحفظ ثروت هنگفتی که دراین کشور سرمایه گذاری کرده اند ، خودرا طرفدار غرب و جریان برانداز معرفی می کنند.

چه کسی باور می کند دول غرب در صدد رهبرتراشی برای مردم ایران نیست؟ درحالیکه قبل از تغییر بنیادی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ، رسانه های غرب بی توجه به سوابق دیکتاتوری شاه بازماندگان خاندان پهلوی و عناصر طرفدار رژیم سابق را تبلیغ می کنند. بدون شک این قبیل دخالتهای آشکار هیچ معنایی ندارد به جزتلاش برای کنارزدن جریانهای مبارزی که بیش از چهار دهه است علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران پیکار می کنند. رهبرتراشی کنونی دقیقا همان سیاستی است که در۱۳۵۷، بجای استقرار یک حکومت دمکراتیک ، رژیم جمهوری اسلامی به رهبری خمینی را به مردم ایران تحمیل کردند.

همانگونه که در بالا اشاره شد گرداننده این سناریو امپریالیسم آمریکاست و سایرکشورها بویژه دولت کانادا نقش برجسته ای در رهبرسازی برعلیه اپوزیسیون ایران ایفاء می نمایند. دراین باره بطور مستند در آینده بازهم خواهیم نگاشت.

نیروهای انقلابی و مترقی ایران اگر امروز بر این حقایق انگشت نگذارند و بر استقلال خویش پافشاری نکنند، اگر امروز عناصرجاه طلب ، رهبری خواه و خودفروش را افشا نکنند، قطعا فردا دیر خواهد بود و جنبش انقلابی ایران لطمات جبران ناپذیری را تحمل خواهد کرد. درحالیکه جنبش انقلابی ایران هنوز نبرد سختی را با رژیم حاکم پیش رودارد، سلطنت طلبها که عموما ازفقدان بضاعت سیاسی رنج می برند، گویی از هم اکنون به بیماری هاری دچار شده ،با شعار «جاوید شاه» ، مرگ بر چپی ها را همه جا فریاد می زنند. آنها همانند حزب اللهی ها با وحشیگری تمام به گردهمایی دیگر مبارزان مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران یورش می برند. به نظر می رسد این جماعت نسخه به روزشده شعبان بی مخ ها باشند که رسانه های غرب نیز آنان را حمایت می کنند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۰ آذر ۱۴۰۱- ۱ دسامبر۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری