خیزش قهرمانانه سراسری و دست آورد بزرگ
زن، زندگی، آزادی

هرروز که می گذرد نبرد دلیرانه مردم در اقصی نقاط ایران گسترده ترمی شود. اگر چه تا رسیدن به پیروزی نهایی راهی بس سخت و دشوار در پیش است، ولی تا همین جا پیروزی بزرگ و دست آورد عظیم انکارناپذیری بدست آمده است. فریاد سراسری تظاهرکنندگان و استقبال بی نظیر مردم ایران از شعار زن ، زندگی ، آزادی گواه این حقیقت است که اسلام سیاسی منسوخ شده و تحمیل روسری و سایر پوشش زنان بزور امکان پذیر نیست.

با وجود پیروزیها ولی نباید فراموش کنیم ، خیزش کنونی هنوز تبدیل به یک جنبش اجتماعی کامل نشده است. برای رسیدن به این هدف باید با تمام توان بکوشیم اعتصابات سراسری بوجود آید تا درپیوند با مبارزات روزمره خیابانی بتواند توازن قوا را در مصاف با نیروهای سرکوبگر رژیم برهم زند.

علاوه براین بدون استراتژی ، تاکتیک و رهبری، پیروزی نهایی امکان پذیر نیست. در صورت تداوم این وضعیت بدون سازماندهی حرفه ای باردیگر در فقدان یک نیروی با تجربه و تأثیرگذار، حوادثی نظیر قیام ۱۳۵۷ تکرار خواهد شد. این بار ملغمه ای از اصلاح طلبها ، سلطنت طلبها ، جریانات خودساخته وآلت دست امپریالیستهادر داخل و خارج از کشور با استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی قوی که در اختیار دارند، مبارزات مردم را به کجراه خواهند کشید. آنها مردم را تشویق میکنند از بکارگیری قهر علیه رژیم خودداری کنند، ارتش را در صف مردم فرا خوانند و سپاه و بسیج را خنثی نگهدارند. چراکه به گفته آنان بعد از سقوط رژیم برای حفظ مرزهای کشور و تدام «نظم» به آنها نیاز دارند.

این قبیل استدلالها تازگی ندارد و از زدوبندهای پشت پرده برای حفظ ارکان نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی و جابجایی چند مهره در رأس رژیم حکایت می کند. زمزمه هایی بگوش میرسد که در صورت موفقیت این طرح ، حجاب اجباری برداشته می شود، مجلس خبرگان و شورای نگهبان منحل خواهد شد و به بهانه برگزاری انتخابات جدید قدرت تا یکسال در دست سپاه و ارتش و سایر نهادهای سرکوبگر باقی خواهد ماند.

اگرچه این سناریو از سوی جریانات وابسته به امپریالیسم مورد قبول واقع شده اما نباید فراموش کنیم در شرایط کنونی رژیم ایران وابستگی شدیدی به روسیه و چین دارد. بعید است که آنها براحتی تسلیم سیاست جابجایی رژیم توسط کشورهای غرب شوند. بنا براین وظیفه ما ازهم اکنون برپایی کمیته های محلات ، کمیته های کارگری، کمیته های دانشگاهی وفرهنگی ، کمیته تظاهرات و غیره می باشد. کمیته های یاد شده باید بتوانند با شناسایی افراد واقعا مطمئن و دلسوز انقلاب نیروهای خودرا برگزینند، سپس جمع بندی و تصمیم گیری آنان به شوراها فرستاده شود.

شوراها باید متشکل از شوراهای کارگری، دهقانی، فرهنگی ، نظامی ، دانشجویی، دانش آموزی، محلات و غیره برپا شوند و رهبری واحدی انتخاب کنند تا تظاهرات و امر سرنگونی قهرآمیز رژیم را برطبق خرد جمعی رهبری کنند.


در صورت غفلت از این امر مهم چه بسا باردیگر سلاح زنگ زده سال ۵۷ بکار گرفته شود و یکباردیگر ترکیب تحمیلی امپریالیستها متشکل از عناصر ضد انقلاب و ضد ارزشهای انسانی به مردم ایران تحمیل شود.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد مقاومت سراسری مردم ایران
زن، زندگی، آزادی
زنده باد انقلاب

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۹ مهر ۱۴۰۱-۱ اکتبر ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری