گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران

اول ماه مه سالروزشورش قهرمانانه کارگران آمریکا در ۴ ماه مه ۱۸۸۶ فرارسیده است. بهمین مناسبت در این روز کمونیستها و احزاب کارگری ، اتحادیه ها و نهادهای مدافع طبقه کارگر، همبستگی خودرا با این واقعه تاریخی ابراز نموده ، با راهپیمایی و انزجار برعلیه استثمارگران و امپریالیسم قدرت طبقاتی خودرا به نمایش می گذارند.
 
کارگران ایران در شرایطی به استقبال این روز باشکوه خواهند رفت که چندین دهه است تحت حاکمیت دو رژیم دیکتاتوری پهلوی و جمهوری اسلامی ایران مقاومت و مبارزه می کنند. رژیم جمهوری اسلامی ایران طی ۴۵ سال حاکمیت استبدادی ، همواره تلاش کرده است کارگران را از داشتن تشکل مربوط به خود بازدارد و به نیابت ازجانب آنها، دراین روز تاریخی جشن فرمایشی برپا نماید.
 
باوجود تشدید جو خفقان و ارعاب در جامعه ، بویژه در کارخانه ها و محیط کارگری هفته گذشته بعد از اعلام اعتصاب از سوی کارگران پتروشیمی، مراکز بزرگ کارگری دیگری نظیر کارگران شرکت اکسیر صنعت آبادان, کارگران پتروشیمی گچساران، نیروهای شرکت پناه صنعت پتروشیمی لردگان، نیروهای اکسیر صنعت فاز ۱۴ پارس جنوبی، کارگران کیان عسلویه، نیروهای هخامنش نوروزی و زردادخانه یزد، شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر و ده ها مجتمع بزرگ تولیدی دیگر در سراسر کشور دست به اعتصاب زده اند.
 
وخامت اوضاع اقتصادی - اجتماعی و تشدید سرکوب
طی هفت ماه گذشته خیزش سراسری برعلیه رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم دست آورد بزرگی برای جنبش انقلابی ایران به ارمغان آورده است. نقش برجسته زنان و دختران در تظاهرات و مقاومت بر علیه سرکوبگران باعث شده است رژیم مانند گذشته نتواند حجاب اجباری را به زنان ایران تحمیل کند. هرچه زمان می گذرد زنان و دختران بیشتری با شهامت در معابرعمومی ظاهر می شوند و با پشتیبانی اکثرمردم ، دلیرانه با نیروی انتظامی ، نهادهای مذهبی و عناصرخودسرمقابله می کنند.
 
شکست رهبرسازی دول امپریالیستی و سلطنت طلبها هیچگونه تأثیری در اراده مبارزین ایران نداشته است
جنجالهایی که طی هفت ماه گذشته توسط دولتهای غربی باهدف قبضه کردن رهبری جنبش براه افتاده بود بطورکلی شکست خورده است. آنها درچند ماه گذشته با بی اعتنایی کامل به مطالبات مردم ایران مبنی بر لزوم برقراری دمکراسی و آزادی، تبلیغات ناهنجاری را در دفاع از چند عنصر غیرسیاسی و دست نشانده به رهبری رضا پهلوی براه انداختند.
دول غرب، به غیر از رضا پهلوی افراد بی صلاحیت دیگری را بعنوان کادر رهبری آینده ایران مورد حمایت و پشتیبانی قراردادند. واکنش مردم ایران نسبت به این ملعبه غرب و برخورد سبکسرانه آنها ریشخند و استهزا بود.
با وجود شکست سیاست رهبر تراشی غرب، اما وظیفه رضا پهلوی هنوز پایان نیافته است . وی دوماه پیش تقاضای وکالت از مردم ایران کرد و در یک آزمون از میان ۸ میلیون ایرانی خارج از کشور ۴ درصد آراء کسب کرد. اکنون بصورت نابخردانه ای برای خود جواز صادر کرده است تا نه بعنوان نماینده ۴ درصد ایرانیان خارج از کشور بلکه بعنوان نماینده ملت ایران با این یا آن کشور خارجی مذاکره کند.آخرین شاهکار وی سفر به اسرائیل بود تا کلاه کیپا (عرق چین) برسرگذارد، و با کوبیدن سر به دیوارضمن ادای احترام به آئین یهود «سکیولاریسم ادعایی اش را» را از دیوار ندبه طلب کند. اگر چه در پس این عمل سفیهانه وی سیاست دیگری نهفته بود.


صرف نظر از امید واهی پسر شاه و اطرافیانش ، اسرائیل اکنون درگیرمعضلات بیشمارسیاسی و اختلافات داخلی  است. نتانیاهو برای حذف رقبا از صحنه سیاسی نیاز به جنجال دارد و رضا پهلوی طعمه خوبی برای اهداف حزب لیکود به رهبری وی می باشد . درواقع سفر رضا پهلوی برای نتانیاهو مصرف داخلی داشت وگرنه کشوری که از جانب تمام دنیا بخاطر اشغال فلسطین و نقض حقوق بشرمحکوم شده است چه کمکی می تواند بما بکند. اگر چه اهداف رضا پهلوی ظاهرا برای «حل مشکل آب در ایران » عنوان شده ولی نباید فراموش کنیم تشدید اختلافات بین ارتدکس های اسرائیل با سایر جناحهای مذهبی وسیاسی، انگیزه اصلی نتانیاهو برای دعوت رضا پهلوی و به رخ رقبا کشیدن مبنی بر سفر «پادشاه آینده ایران» به اسرائیل بوده است. علاوه براین کارنامه بی افتخار رضا پهلوی بر کسی پوشیده نیست و جنجال پی درپی سه مورد «شورای رهبری»، تقاضای وکالت «رأی گیری» ، «منشورمهسا»  طی شش ماه و انحلال آنها یکی پس از دیگری،  تنها عدم شایستگی وی را در سیاست ثابت می کند.
 
کارگران و زحمتکشان ایران
هم اکنون اعتراضات سراسری وعدم سرپیچی از قوانین ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران به امری عادی درجامعه بدل شده است. در بین ارتش و سپاه و بسیج نیز عدم تمکین از دستورات مافوق بسیار است. روند این حوادث سرانجام موجب خواهد شد «خودیهای رژیم» بخاطر هراس از آینده به رهبری پشت کنند. در چنین شرایطی بخاطر فقدان یک آلترناتیو سازمانیافته انقلابی، سپاه پاسداران به رهبری سازمان اطلاعات سپاه تلاش خواهد کرد قدرت دولتی را قبضه کند. حجاب آزاد می شود ونهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجلس خبرگان منحل خواهند شد. چه بسا دولتهایی نظیر چین و روسیه نیز از چنین طرحی حمایت کنند، در غیر اینصورت ممکن است اوضاع سیاسی و تحولات آتی بسود کشورهای غرب با کمک جناح اصلاح طلب تغییریابد.
 
بدون تردید تا هنگامیکه سپاه پاسداران و تمام نهادهای سرکوبگرحاکم، همچنین هردو جناح اصول گرا و اصلاح طلب رژیم از صحنه سیاسی ایران زدوده نشوند، استقرار آزادی و دمکراسی در ایران خیالی بیش نیست. با توجه به نقش پر رنگ و انقلابی طبقه کارگر در مبارزات چندین ساله، همچنین بخاطرماهیت انقلابی این طبقه ، اکنون بیش از پیش ضرورت یک تشکیلات منسجم کارگری بمنظورسازماندهی کار مخفی و علنی با هدف تأثیرگذاری بر رهبری جنبش انقلابی ایران احساس می شود. از اینروتنها راه رهایی از سلطه این رژیم تبهکار اتحاد طبقه کارگر با همه نیروهای انقلابی و مبارز درجهت ساقط کردن تمام ارکانهای نظامی ، سیاسی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
زنده باد آزادی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲- اول ماه مه ۲۰۲۳
 

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری