جنبش انقلابی ایران تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران دلاورانه به نبرد ادامه خواهد داد
آخرین «ائتلاف» رضا پهلوی با عده ای عناصر غیر سیاسی و بدنام فقط بسود رژیم جمهوری اسلامی ایران و تضعیف مبارزات مردم ایران است

هم اکنون در اکثر شهرهاو مناطق روستایی ایران مبارزات مردم علیه رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم ادامه دارد. در بعضی شهرهای کردستان نظیر جوانرود و مهاباد مردم در مصاف با نیروهای سرکوبگر به سنگربندی خیابانی پرداخته و شجاعانه حماسه می آفرینند. در سایر شهرها نیز تظاهرات و اعتراضات گسترده توام با زد و خورد با مزدوران رژیم و مقاومت علیه سرکوبگران ادامه دارد. در سراسرایران اکنون تنها بانگ بلند:
مرگ بر خامنه ای ،
مرگ بر جمهوری اسلامی،
مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر طنین اندازاست.

در چنین وضعیتی رضا پهلوی پسر دیکتاتور سابق ایران باسابقه ۴۴ سال تن پروری بدون سابقه جدی مبارزه علیه رژیم حاکم بر ایران، اکنون با پشتیبانی امپریالیستها تلاش دارد خودرا رهبر مردم ایران معرفی کند. کارنامه بی افتخار سالهای گذشته وی فقط در تأسیس چند حزب و نهاد واهی بنامهای انجمن پادشاهی ، مشروطه خواهان خط مقدم، حزب مشروطه ایران ، شورای ملی ایران ، مرز پرگهر ، فرشگرد، ققنوس، شورای مدیریت گذار، پیمان نوین خلاصه شده است.

احزابی که یکی پس از دیگری منحل و یا بفراموشی سپرده شده اند. آخرین «ائتلاف» شرم آور وی را باید بمثابه تیر خلاصی دانست که بر تمام توهمات خود و اطرافیانش وارد کرده است. در این «ائتلاف» چند عنصر غیر سیاسی و بدنام که بعضا بخاطر مسائل غیر اخلاقی بر سر زبانها افتاده اند رضا پهلوی را در رسیدن به اهداف اش همراهی می کنند.

اکنون نه فقط برای نیروهای انقلابی و مبارز، بلکه برای هر فرد اندک عاقلی این سئوال مطرح می شود که رضا پهلوی بطور سخیفانه ای مسائل مردم را به سخره گرفته است. آیا ترکیبی از یک فوتبالیست کم سواد کاخ نشین با یک دندانسازی که به اعتراف خودش اصلاح طلب بوده و در سفارت ایران به حسن روحانی رأی داده ، بهمراه ترکیبی از بدنامهای جرگه هنر ویا یک جاسوسه اصلاح طلب با شوهرنایاکی اش می تواند سرنوشت ملت با عظمت ایران را در دست گیرد؟

جادارد اگر رضا پهلوی اندکی به مصائب ومشکلات مردم می اندیشد، با عذرخواهی از تمام اپوزیسیون و مردم ایران این ائتلاف را بطور علنی منحل کند و بیش از این خود را آلت دست امپریالیستها قرارندهد. اینگونه «ائتلافها» شایسته مردم ایران نیست و فقط رژیم جمهوری اسلامی از آن بهره مند خواهد شد. علنی کردن چنین ترکیبی فقط ثابت کرد آنها چیزی در چنته ندارند و این موضوع باعث سرکوب بیشتر مردم ایران خواهد شد. اگر چه دراین بازی خونین امپریالیستها چیز زیادی از دست نمی دهند، آنها امثال رضا پهلوی را بازیچه اهداف خود قرارداده اند و در همان حال بارژیم ایران درحال چانه زنی و امتیازگیری می باشند.

کشورهای امپریالیستی برای چندمین بار ثابت کرده اند مخالف سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی نمی باشند. آنها برای جابجایی رهبری حاکمیت تلاش می کنند و نه ساقط کردن ارکان رژیم شامل : سیستم اقتصادی، ارتش، سپاه ، پلیس و دستگاه اطلاعات . از نظر آنهاسیستم سرکوب باید باقی بماند و بدیل رژیم از درون همین سیستم جمهوری اسلامی انتخاب خواهد شد. به اتفاقات سالهای گذشته در کشورهای تونس ، مصر، افغانستان و عراق بنگرید، بعد از جایگزینی یک مهره وابسته بجای دیکتاتور سابق، از امروز به فردا نامی از اپوزیسیون «کف خیابان» این کشورها درهیچ رسانه ای برده نشد. تجربه قیام ۱۳۵۷ در ایران نیز همین واقعیت را ثابت می کند، امپریالیستها اجازه نمی دهند سیستم دیکتاتوری بطور کامل ساقط شود بلکه پس از جابجایی رهبری، همه نیروهای انقلابی و مبارز دو باره تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

صرف نظر از نقشه های شوم امپریالیستها و سیاست حفظ رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی ایران، سابقه مبارزاتی مردم ایران نشان می دهد آنها نه در برابر یورش اعراب تسلیم شدند و نه درمقابل بیدادگریهای چنگیزخان مغول از پا درآمدند. ویژگیهای مردم ایران ترکیبی است از پیوستگی خلقهای مختلف با ایدئولوژی و مرامهای گوناگون. از اینرو نسل جوان ایران بیش از هروقت دیگری به آزادی و دمکراسی می اندیشد. اصولا وابستگی با دمکراسی سازگاری ندارد و دلالت بر دو معنی متضاد است. دنباله روی از امپریالیستها که امثال رضا پهلوی پیشه کرده اند مغایر با خواست مردم ایران و اهداف مبارزانی است که سالهاست جان برکف برای استقرار آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی پیکار می کنند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۲ دی ۱۴۰۱- ۲ ژانویه ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری