با چهره وطن فروشان و مزدوران دست نشانده به رهبری برنارد هانری لوی صهیونیست بیشتر آشنا شویم

درشرایطی که روز بروز بر دامنه مبارزات مردم افزوده می گردد و رژیم جمهوری اسلامی ایران در لبه پرتگاه قرارگرفته است، باردیگر امرپالیستها با استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی خود دست بکار شدند تا با بهره گیری از چند عنصر دست نشانده، بازماندگان رژیم سلطنت پهلوی و آدمکشان ساواک شاه ، انقلاب ایران را بکجراه بکشانند. علاوه براین مهره های جنگ افروز و شناخته شده ای نظیر برنارد هانری لوی صهیونیست نیز برای فتنه انگیزی بین خلقهای ایران دست به تحرک زده است.

طی ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دول غرب همواره سیاست اقتصادی با رژیم جمهوری اسلامی را دراولویت قراردادند ، حتی نسبت به کشتار بیش از ده هزار نفر از زندانیان سیاسی در شهریور ۱۳۶۷ بی تفاوت ماندند و حاضر نشدند این جنایت هولناک را در مجامع بین المللی پی گیری کنند. اکنون که مردم ایران با عزمی راسخ برای درهم شکستن رژیم جمهوری اسلامی بپا خاسته اند ، آنها باردیگر به بهانه دفاع از «حقوق بشر» در نظر دارند مبارزات انقلابی مردم ایران را از مسیر اصولی خارج وحکومت دست نشانده خودرا به مردم ایران تحمیل کنند.

درچارچوب این سیاست به جنگ افروز کارکشته ای نظیر برنارد هانری لوی رخصت داده اند تا افرادی از اپوزیسیون ایران را که استعداد «احمد چلبی« شدن دارند جذب و بنام اپوزیسیون دست به ماجراجویی بزند.

۱۲ سال پیش هنگامیکه به دعوت هانری لوی جنگ طلب عده ای دست نشانده امپریالیسم به نام اپوزیسیون ایران در پاریس گردهم آمدند، اپوزیسیون حقیقی ایران به حد کافی حساسیت لازم را نسبت به این رویداد و نقش فرومایگان ایرانی شرکت کننده نشان نداد. گویا ۱۲ سال وقت نیاز بود تا اهداف نهایی این دعوت برملا شود.

بهانه نشست آن روز را دفاع از « حقوق و آزادیهای مردم ایران » ذکر کردند و شرکت کنندگان هیچ شرمی بخود راه ندادند که سرسپردگی خودرا بنام مبارزه و دفاع از مردم ایران تبلیغ کنند.

با نگاهی هرچند گذرا طی دهه گذشته کاملا آشکار می گردد، هرکجای دنیا جنگی درگرفته است، رد پای برنار لوی در آنجا دیده می شود. از بنگلادش تا پاکستان و از جنگ دارفو در سودان تا کشورهای عربی همه جا حضور وی مشهود است. در جنگ یوگسلاوی وی نقش بسیارمخربی ایفاء کرد، در لیبی از نقش جنگ افروزانه اش یک مستند سینمایی ساخت به اسم «سوگند طبرق»، در افغانستان هم اکنون درحال جنگ افروزی است، برای مردم سوریه و شعله ورساختن جنگ در این کشور نشستی تحت نام " تحرکات مردمی در سوریه" ترتیب داد، پس از آن « "جمعیت نجات سوریه"»را تأسیس کرد و درکنار آن محفل دیگری به اسم «قواعد بازی» برپا نمود تا بتواند تحت نامهای مختلف مخالفین سوری را گردهم آورد. اگر چه اکنون افسوس می خورد که موفق نشده وظایف اش را بطور کامل در سوریه انجام دهد.

در ماههای گذشته «احساس بشردوستانه اش» به وی نهیب زده است که «مردم ایران به کمک وی نیاز دارند» تنها راه کمک به آنها و«جلوگیری از کشتار» مردم را در برپایی جنگ داخلی و تجزیه ایران جستجو می نماید. آرزویی که فقط درفرایند دگرگونی افراد آشفته فکر و در ذهن عناصر بیمارگونه جنگ طلبی نظیر برنارد لوی ظاهر می شود.

اکنون با گذشت بیش از ۱۲ سال ، سیاست صهیونیستها برای تغییر نقشه خاورمیانه علنی شده وکاملا آشکار است که طی این دوره طولانی مزدورانی نظیرعبدالله مهتدی ، محسن مخملباف ، علیرضا نوریزاده ، مهرانگیز کار و شرکاء چه نقش سالوسانه ای را در خدمت به اهداف اسرائیل بازی کرده و هنوز ادامه می دهند. اگر چه در آن جلسه افراد دیگری را به بازی گرفتند تاهرکدام خودرا نماینده یکی از خلقهای ایران معرفی کنند و درغیاب مردم آن خطه رهبری آنهارا یدک بکشند. بهمین منظور حسن شرفی از کردستان، رضا حسین بر از بلوچستان ، موسی شریفی از اهواز، خود را نمایندگان آن مناطق معرفی کردند و مهرداد خوانساری و امیرحسین جهانشاهی نیز در نقش «شخصیت» با آنها دمخور و همنوا شدند.

هانری لوی اکنون درجهت پیشبرد سیاست تجزیه ایران چنان گستاخ شده است که چندی پیش گفت حدود ۷۵ سال قبل ایران را هیتلر درست کرده و قبل از دوره نازیها ایران به اسم پرسیا بوده است. وی گروهی به اسم «عدالت برای کردها» تأسیس کرده و با استفاده از عبدالله مهتدی و معصومه قمیکلا همان تاکتیکی را برگزیده است که قبلا در مورد سوریه بکار گرفت. «فیلسوف»جنگ طلبی که درجهت پیشبرد اهدافش حقایق تاریخی را نیز انکار می کند. «ایران دوستی» که آگاهانه خودرا به بی بصری زده تا این سخنان گهربار ابوالقاسم فردوسی در بیش از ۹۰۰ سال پیش را نادیده بگیرد که گفته است : چو ایران نباشد تن من مباد.

بدنبال جان باختن مهسا امینی و خیزش مردم برعلیه رژیم دیکتاتوری- مذهبی جمهوری اسلامی ایران، یارگیری لوی بیش از پیش شتاب گرفته است. طی شش ماه گذشته وی توانسته است چند عنصر غیرسیاسی را بنام «هنرمند و ورزشکار» بفریبد ویا به افرادی نظیر حامد اسماعیلیون و معصومه علینژاد قمیکلا در محافل بین المللی تریبون بدهد. دیدارچند خانم دست نشانده با امانوئل مکرون رئیس جمهورفرانسه نیز با رایزنی وی صورت گرفته بود. هانری لوی بحدی در کشور خودش فرانسه و محافل سیاسی این کشور بدنام است که رئیس جمهور فرانسه توصیه کرده بود هنگام دیدار با خانمهای ایرانی، لوی در جلسه حضور نداشته باشد.

وظیفه نیروهای مبارز و انقلابی است که از هم اکنون نقاب از چهره این صهیونیست جنگ طلب بگشایند و قبل از اینکه بتواند با کمک چند عنصر خودفروخته در بین خلقهای ایران رخنه کند وی را افشانمایند.

بدون تردید ما برای آینده ای مبارزه می کنیم که بر ویرانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومتی بنا شود که در آن خلقهای سراسر ایران درتعیین سرنوشت خود آزاد باشند. همانطور که تاریخ گواه آن است مردم سراسر ایران ثابت کرده اند حاضرند در کمال احترام و برابری درکنار یکدیگر در ایرانی آباد و سرافراز زندگی کنند. تبعیض و اختلاف بین خلقها همیشه توسط حکومتهای وقت صورت گرفته و درجهت اعمال دیکتاتوری و خودکامگی آنان بوده است. مردم ایران هیچ مشکلی بایکدیگر ندارند و از سیاست تجزیه طلبی بیزارند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۵ اسفند ۱۴۰۱- ۶ مارس ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری