مسمومیت سریالی مدارس دخترانه دنباله اسید پاشی های سریالی گذشته است

نقش برجسته و آزادیخواهانه دختران دانش آموز و دانشجو در ماههای اخیر موجب گردیده است تا سران رژیم جمهوری اسلامی ایران برای بازداشتن آنها از مبارزه به جنایت دیگری مبادرت نمایند.

سه ماه پیش هنگامیکه اولین مسمومیت دختران دانش آموز در قم رخ داد، ابتدا به آتش نشانی زنگ زدند، سپس اعلام کردند ضد یخ داخل گازبخاریها عامل مسمومیت شده وسرانجام تلاش کردند آنرا به شایعه سازی مخالفین رژیم نسبت دهند. هرچه زمان می گذرد بر ابعاد این جنایت افزوده می گردد تا جائیکه اکنون نمی توانند مسمومیت عمدی دانش آموزان دختر را انکار کنند. بدون شک سه ماه زمان کمی برای تحقیق و پیدا کردن عاملین این جنایت نمی باشد، تنها علتی که باعث شده آمران وعاملین مسمومیت ها تاکنون معرفی نشوند، عمدی بودن آن و پنهان نگاهداشتن چهره مسئولین پشت صحنه این جنایت است .

تاکنون در ده ها شهر دختران دانش آموز مسموم شده اند و آخرین آن امروز در ۱۳ اسفند از شهرستان کوار در استان فارس گزارش شده است. دانش آموزانی که در بیمارستان بستری می شوند به شدت زیر نظر مأمورین قرارمی گیرند و تاکنون مرگ دوتن از آنها تأیید شده است. باوجود پافشاری خانواده ها برای دریافت پوکه آمپولهای استفاده شده، اما مزدوران مستقر در مراکز پزشکی از دادن هرنوع اطلاعاتی در باره نوع آمپول و پوکه آنها خودداری می کنند ، چرا که منابع علمی و پزشکی مستقل می توانند نوع گازی را که باعث مسمومیت شده شناسایی کنند.

جای تردیدی وجود ندارد همان جریانی که در رهبری رژیم پشت صحنه اسیدپاشی های بدون مجازات قرار داشت، اکنون پشت مسمومیت سریالی دانش آموزان قرار دارد.

تنها راه نجات مردم از این وضعیت هلاکت بار اتحاد همه نیروهای انقلابی و مبارز حول سرنگون رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشد. ضروری و مسئولانه خواهد بود اگر جریانات سیاسی با حفظ باور و اندیشه های خود، در شرایط کنونی از خودمحوربینی پرهیز کنند و سیاست اتحاد وهمبستگی برای سرنگونی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران را در اولویت قرار دهند.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد اتحاد نیروهای مبارز و انقلابی
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۳ اسفند ۱۴۰۱-۴ مارس ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری