رژیم نژادپرست اسرائیل برای اولین بار در دادگاه لاهه

با شکایت آفریقای جنوبی و ارائه انبوهی از اسناد و مدارک انکارناپذیر درباره نسل کشی رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، قرار است امروز و فردا(۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴) رژیم اسرائیل محاکمه شود.

اگرچه نتیجه دادگاه هرچه باشد این رژیم وقعی بر آن نخواهد گذاشت، با این وجود از منظر جهانیان این محاکمه برای خلق فلسطین یک پیروزی محسوب خواهد شد.

رژیم اسرائیل اکنون بیش از سه ماه است به بهانه سرکوب گروه تروریستی و دست نشانده حماس سراسر نوار غزه را به ویرانه ای تبدیل کرده است. از هنگام شروع جنگ توسط حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفردر نوار غزه توسط ارتش اسرائیل به قتل رسیده، ده ها هزار نفر مجروح و بیش از یک میلیون نفر آواره شده اند.

با وجود تظاهرات میلیونی مردم سراسر جهان برای توقف جنگ ، به نظر می رسد رژیم اسرائیل در نظر دارد با تداوم جنگ بازهم سرزمین بیشتری از فلسطین را اشغال کند. سیاستی که در صورت ادامه آن به بهانه «حفظ امنیت» سرانجام مانند کرانه غربی رود اردن به سنگرسازی ، حفر گودال و دیوارکشی در نوار غزه خواهد انجامید.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن رژیم نژاد پرست اسرائیل و پشتیبانی ازمبارزه خلق فلسطین در دفاع از مرز وبوم خویش، از همه آزادیخواهان دعوت می نماید در محکومیت رژیم اسرائیل به یاری مردم بی دفاع فلسطین برخیزند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۱ دی ۱۴۰۲-۱۱ ژانویه ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری