گرامی باد سالگرد بخون تپیدگان رفیق کبیر حمید اشرف و همرزمانش

۸ تیرماه ۱۳۵۵ رفیق حمید اشرف به همراه ۱۰ تن دیگر از رفقای عضو و کادرمرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در یک نبرد قهرمانانه در مهرآباد جنوبی تهران درمصاف با مزدوران ساواک بخون تپیدند.

بعد از جان باختن رفیق حمید اشرف و همرزمانش، رژیم شاه چنین وانمود کرد که گویا پایان کار سازمان فرا رسیده است. اما دیری نپائید که رفقای بازمانده از آن ضربه مهلک به رهبری رفیق کبیرهادی (احمد غلامیان لنگرودی) به سازماندهی نوینی دست زدند تا جائیکه در مقطع قیام ۱۳۵۷ سازمان توانست پیشاپیش قیام مردم ایران نقش آفرین باشد.

اسامی رفقائی که در ۸ تیرماه ۱۳۵۵ در خانه تیمی بهمراه رفیق حمید اشرف جان باختند به قرار زیراست:
محمد رضا یثربی، محمد حسین حق نواز، طاهره خرم، غلامعلی خراط پور، علی اکبر وزیری، یوسف قانع خشکه بیجاری، فاطمه حسینی، غلامرضا لایق مهربانی، محمد مهدی فوقانی، عسگر حسینی ابرده

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۸ تیرماه ۱۴۰۳- ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری