خائنین به مردم ایران را بهتر و بیشتر بشناسید 

سازمان اکثریت در سال ۱۳۵۸ با نقش آفرینی فرخ نگهدار:
«سپاه پاسداران باید به سلاح سنگین مسلح شوند»
سازمان اکثریت با نقاب حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در سال ۱۴۰۳ و معرکه گیری ملیحه محمدی:
«سپاه پاسداران نه فقط یک سازمان تروریستی نیست بلکه حافظ ایران بوده و هست».

به جرأت می توان ادعا کرد خیانت در عرصه سیاسی چنان ابعاد رذیلانه و غیر اخلاقی بخود می گیرد که آثار منفی و خسارات آن هزینه های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل میکند. با نگاهی هرچند گذرا به حوادث و خیانتهای تاریخی ، عموما هزینه اینگونه اعمال تبهکارانه بر دوش ملت ها سنگینی نموده است. اگرچه خیانتکاران همیشه سیمای شریرانه خودرا درپشت نقاب حقانیت پنهان می کنند ولی زخمهای ناشی از خنجر خیانت آنان به راحتی قابل ترمیم نیست.

همگان میدانند بیش از چهار دهه است سازمان اکثریت به رهبری فرخ نگهدار و گماشتگانش نظیر ملیحه محمدی ، مهدی فتاپور وامثالهم درخدمت به رژیم جمهوری اسلامی ایران از هیچ خیانت و فرومایگی خودداری نکرده اند. این سازمان چندسال پیش برای زدودن سوابق خیانتهاو همکاریهای بیشمارش با رژیم جمهوری اسلامی ایران جریان دیگری بنام «حزب چپ ایران فدائیان خلق » تأسیس کرده است.
این جریان با بی شرمی تمام ۴۴ سال پیش سرسپردگی خود به رژیم جمهوری اسلامی ایران را با شعار «سپاه پاسداران باید به سلاح سنگین مسلح شوند» به اثبات رساند واکنون از زبان یکی از پادوهای سابقه دارش به اسم ملیحه محمدی ادعا می کند«سپاه پاسداران نه فقط یک سازمان تروریستی نیست بلکه حافظ ایران بوده و هست».
طی دوره طولانی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این جریان همواره نقش جاسوس و خبرچین را برای رژیم بازی کرده است. شناسایی ولو دادن نیروهای انقلابی و مبارز از سوابق انکار ناپذیر آنهاست. طبق اسناد موجود نه فقط نیروهای مخاف رژیم را به مسلخ فرستاده اند بلکه بدرخواست موسوی و لاجوردی دادستان و رئیس زندان وقت رژیم هیئت تحریریه خوودشان را برای خوش خدمتی به آنها تحویل دادند که همگی اعدام شدند.

بخشی ازاسناد خیانتهای سازمان اکثریت و همپالگانش در لینک زیر انتشار یافته است ، علاقمند می توانند با مراجعه جزئیات آنرا مطالعه نمایند.

گرامی باد یاد و خاطره رفیق شهرام میرانی که ۴۲ سال پیش در همین روز در هندوستان توسط هواداران سازمان اکثریت و حزب الله به ضرب چاقو و زنجیر در هندوستان جان باخت.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۹ ژوئن ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری