خیمه شب بازی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی

بعد ازسقوط عمدی هلی کوپتر ابراهیم رئیسی و کنار زدن وی، سیرکی به نام چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری ایران برپا گردیده است. جواز نقش آفرینی این بندبازی تکراری را شورای نگهبان با اذن دیکتاتورخامنه ای صادر نموده است.
شش جنایتکاری که اکنون به ظاهر در نقش رقیب «انتخاباتی» به میدان آمدند درسالهای گذشته خود از آمران و عاملان اصلی سرکوب آزادیخواهان ایران بوده، در تمام آدمکشی ها و ارعاب نقش داشته و از بزرگترین اختلاسگران و شرکای غارت اموال مردم ایران می باشند.

جناح اصلاح طلب رژیم که از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام جنایتهای این حکومت سهیم بوده، باردیگر با کاندیداتوری مسعود پزشکیان سهم خواهی خودرا از رهبرطلب نموده است. این جناح خوب میداند تنها فردی میتواند به کرسی بی اختیار ریاست جمهوری تکیه زند که مورد تأیید سپاه پاسداران و بیت رهبری باشد. با این وجود شانس خود را آزموده است شاید همان نقش نعشی را که به حسن روحانی سپردند این بار به پزشکیان سپرده شود.

بیهوده نیست که هم پیمانان جناح اصلاح طلب رژیم نظیر سازمان اکثریت و حزب چپ ایران(فدائیان خلق) به رهبری فرخ نگهدار با سابقه همکاری ده ها ساله با هر دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در نقش جارچی رژیم در خارج از کشور، ایرانیان را به مشارکت در انتخابات ترغیب میکنند.

توده مردم ایران بخوبی میدانند مشارکت در این انتخابات یعنی رأی به بقاء رژیم تبهکار حاکم بر ایران است. بدون مبالغه هیچ طبقه و قشری از جامعه در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ شرکت نخواهد کرد. آراء مردم ایران همان است که در هر کوچه و خیابان ، در اتوبوسها و مترو در هر کوی و برزن با فریاد بلند مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران شنیده می شود.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر عوام فریبان و خودفروختگان
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۷ تیر۱۴۰۳-۲۷ ژوئن ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری