پس از نیمه افراشته شدن شرم آور پرچم سازمان ملل بخاطرمرگ رئیسی جنایتکار
اکنون نوبت به برگزاری مراسم یادبود رئیس جمهور «فقید» توسط مجمع عمومی این سازمان رسیده است


در گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه آمده است:
« رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیهای که در پنل او در وبگاه سازمان ملل منتشر شده است، از برگزاری مراسم یادبودی در مجمع عمومی به احترام آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید ایران خبر داد.
فرانسیس در این بیانیه اعلام کرد که این مراسم 30 ماه مه ساعت 10 به وقت محلی و در تالار اصلی مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشود.»
براستی چه شده است که تمام وسایل ارتباط جمعی شرق و غرب جهان را برای سوگواری یک جنایتکار تاریخی تحریک و ترغیب میکنند؟ پوشش خبری ۲۴ ساعته اکثر قریب به اتفاق رسانه های فارسی زبان وابسته به دول شرق و غرب گواه حمایت آشکار این کشورها از رژیم دیکتاتوری- مذهبی حاکم بر ایران است.
همین «جامعه جهانی» که تا قبل از توافق پنهانی آمریکا و سران جمهوری اسلامی ایران در مسقط از محاکمه رئیسی و نقش وی بعنوان قاضی مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سخن می گفتند، ناگهان بعد از زدو بند با رژیم ایران نمایندگان خودرا بفوریت برای ادای احترام به تابوت قاتل ده ها هزار مبارز ایرانی به تهران اعزام نمودند.


سازمان ملل متحد که اساسا با هدف برقراری صلح و امنیت جهانی، گسترش روابط دوستانه بین کشورها و ملت ها تشکیل شده است، اکنون ابزاری شده در دست دولتهای آمریکا، اتحادیه اروپا ، چین و روسیه . این نهاد بین المللی بی توجه به تمام جنایاتی که سران رژیم جمهوری اسلامی نظیر ابراهیم رئیسی بیش از ۴ دهه در ایران مرتکب شدند، اکنون پرچم خودرا نیمه افراشته می نماید و برای این «فقید» جنایتکار مراسم یادبود برپا میکند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن کلیه کشورها و نهادهای بین المللی که برجنایات ابراهیم رئیسی صحه گذاشته اند اعلام میدارد: شما بجای پشتیبانی از میلیونها مردم ایران که طبق آمار سازمان عفو بین الملل هر ۵ ساعت یک نفر در ایران اعدام می شوند از سران رژیمی حمایت میکنید که تاریخ جنایات آنهارا کمتربخود دیده است.


حمایت آشکار دولتهای امپریالیستی شرق و غرب و سازمان ملل از رژیم حاکم برایران برای چندمین بار ثابت میکند، برای توده های تحت ستم ایران راهی جز اتحاد ، مبارزه و عدم اتکاء به این یا آن قدرت خارجی باقی نمانده است.


مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
مرگ برامپریالیسم و استثمارگران
زنده باد اتحاد و همبستگی مردم ایران
زنده باد آزادی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۴ مه ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری