سرانجام دولت فرانسه فعالیتهای بانک سپه شعبه پاریس را ممنوع کرد ، رئیس بانک را برکنار نمود و بطور موقت یک مدیر فرانسوی برای بانک سپه شعبه پاریس برگزید

     بدنبال افشاگریهای مکرر سازمان چریکهای فدایی خلق ایران وانتشاراسنادغیرقابل انکاری پیرامون فعالیتهای تروریستی بانک سپه، سرانجام شعب این بانک ازسوی آمریکا وچند کشور اروپایی تعطیل شد. پس از بسته شدن شعبه بانک سپه در آمریکا وایتالیا، اکنون دولت فرانسه و آلمان در یک اقدام هماهنگ ازفعالیتهای بانک سپه درکشورخودجلوگیری نموده اند.درهمین رابطه روزنامه لوموند و نشریه اینترنتی بورس فرانسه چنین نگاشته اند:

    برخلاف قوانین کشور ایالات متحده آمریکا، قوانین فرانسه ضبط کردن اموال یک بانک بخاطر مشارکت در فعالیت های غیرقانونی و غیر مجاز را پیش بینی نکرده اند. به همین خاطر، مجازات های پیش بینی شده در قطعنامه ۱۷۴۷ سازمان ملل متحد ـ مصوبه ۲۴ مارس ـ علیه بانک سپه در فرانسه می باید از طرق دیگری دنبال و به مرحله اجرا درآید. اخیرا بدنبال تصمیم شورای حکومتی فرانسه، هرگونه معاملات بانک سپه ایران شعبه پاریس با خارج از کشور به حال تعویق درآمده است. لازم به ذکر است که بانک سپه ایران ـ شعبه پاریس ـ در میدان واندوم واقع شده است. بدنبال این تصمیم، کمیسیون بانکی ـ نهادی که موظف به کنترل بانکها می باشد ـ نیز به نوبه خود مدیری را برای کنترل فعالیت های این بانک منصوب نموده است. به عقیده یک دیپلمات، برای رژیم ایران ، »مجازات های اخیر علیه بانک سپه، ضربه سنگینی می باشد«. سپه یکی از مهمترین بانکهای دولتی ایران بشمار می رود. این بانک، تأمین کننده بودجه مالی فعالیت های آژانس فضایی ایران است که نقش مهمی را در برنامه موشک های بالستیکی ایران ایفاء می کند.

روزنامه لوموند ـ چاپ پاریس ـ مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۰۷


شعبه یک بانک ایرانی تحت نظام مدیریت موقت

    روز دوشنبه، ۱۶ آوریل ۲۰۰۷، اعلام شد که کمیسیون بانکی ـ نهاد موظف به کنترل بانکها ـ یک مدیر موقت را برای شعبه فرانسه یک بانک دولتی ایرانی ـ سپه ـ منصوب نموده است. این انتصاب، بدنبال مجازات های پیش بینی شده بخاطر فعالیت های اتمی ایران صورت میگیرد.

    بنابه اظهارات یک مقام مسئول و نزدیک به پرونده، به موجب این تصمیم، «تمام حقوق اداری و سرپرستی به مدیر موقت سپرده شده اند».

انتصاب آلن باشلو در روز ۱۶ ماه مارس صورت گرفته است. بنابه به متن آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۲۳ مارس ۲۰۰۷، آلن باشلو  تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۷، در این پست انجام وظیفه خواهد کرد.

بنابه نوشته روزنامه لوموند مورخ روز سه شنبه ـ ۱۷ آوریل ۲۰۰۷ ـ در طی روزهای آتی، شورای حکومتی فرانسه، تصمیمی را به منظور متوقف ساختن معاملات برون مرزی شعبه فرانسه بانک سپه ایران، اتخاذ خواهد نمود.

    از قرار معلوم، در روز ۲۶ ماه مارس ۲۰۰۷ نیز بانک مرکزی ایتالیا تصمیم مشابهی را در مورد بانک سپه اتخاذ نموده است. به موجب این تصمیم شعبه ایتالیای این بانک تحت مدیریت ویژه قرار داده شده است.

استوارت لوی، معاون دایره مبارزه علیه تروریسم و اطلاعات مالی در خزانه داری ایالات متحده آمریکا، در اوایل ماه ژانویه سال جاری، پنجمین موسسه مالی ایران ـ بانک سپه ـ را به خاطر ایفاء نقش در شبکه تدارکات موشکی، به «اهرم پایه» تشبیه نمود.

در آن زمان، وزارت دارایی آمریکا اعلام نموده بود که به خاطر نقش فعال بانک سپه در خریدهای نظامی رژیم ایران، دارایی های این موسسه را توقیف و هرگونه معاملات این بانک با موسسات آمریکایی را ممنوع نموده است.

    در ۲۴ مارس ۲۰۰۷، شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ای مجازات های اقتصادی و تجاری جدیدی را علیه رژیم ایران، بخاطر امتناع از متوقف ساختن فعالیت های اتمی حساس، اتخاذ نمود. رهبران رژیم تهران از قبل اعلام داشته بودند که قطعنامه مذکور برای آنها فاقد ارزش میباشد.

نشریه اینترنتی بورس فرانسه ـ بورس و راما ـ مورخ چهارشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۰۷


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de