گرامی باد خاطره هجدهم تیرماه ۱۳۷۸

    هشت سال پیش جنبش دانشجویی در اعتراض به سرکوبگریهای رژیم جمهوری اسلامی ایران خیزش نوینی را آغاز کرد. از آنجاکه حاکمان مستبد تحمل هیچگونه مخالفتی رانداشته و نخواهند داشت ، لذا نیروهای سپاه پاسداران ، بسیج ، حزب الله و گروه موسوم به انصار حزب الله باحمایت نیروهای انتظامی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند. در این یورش وحشیانه تنی چند از دانشجویان در تهران و تبریز از طبقات بالای ساختمان به پائین پرتاب شدند . چند نفر از دانشجویان جان باختند و عده زیادی مجروح و دستگیر شدند.

    در آن هنگام ، هر دوجناح حاکمیت در هراس از واکنش توده ای و عواقب این جنایات به محکوم کردن آن پرداختند وقول دادند عاملان این خشونت ها را مجازات کنند. پس از چندی یک دادگاه فرمایشی ترتیب داده شد که تمامی متهمان تبرئه شدند.

    از آن هنگام تا کنون سردمداران رژیم برای جلوگیری از حرکت یکپارچه دانشجویان بیش از پیش آنها رابه زندان می افکنند و تلاش می کنند آنها را از هرحرکت جمعی باز دارند. باوجودیکه اکثر فعالین دانشجویی تحت مراقبت های شدید پلیسی ، شرایط ارعاب وتهدید به سر می برند ، اماهمه ساله در این روز رژیم از ترس اوج گیری مبارزات دانشجویی نیروهای خودرا به حالت آماده باش در می آورد. شواهد بسیاری ثابت می کند امسال نیز همانند سالهای گذشته دانشجویان مبارز در اکثر شهرها دست به اعتراض خواهند زد وبدون واهمه از نیروهای سرکوبگر ، در پیوند با حنبش روبه اعتلاء کارگری و توده ای فریاد خودرا بر علیه سیاستهای رژیم حاکم رساتر خواهند ساخت . سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در سالگرد این واقعه تاریخی ، ضمن گرامیداشت خاطره جان باختگان ۱۸ تیر ۱۳۷۸ ، همه نیروهای انقلابی و مبارز را برای اتحاد و همبستگی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران فرامی خواند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۸ تیر ۱۳۸۶- ۹ جولای ۲۰۰۷

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de