سید محمد خاتمی سیگار چندبار مصرف در دست ولایت فقیه

    بدنبال شکست کودتای رژیم جمهوری اسلامی ایران و حماس بر علیه سازمان آزادیبخش فلسطین در غزه ، باردیگر محمد خاتمی رئیس جمهورسابق مورد مصرف پیدا کرده و برای جبران اشتباهات و سیاستهای نابخردانه رژیم جمهوری اسلامی ایران وارد میدان شده است. سران رژیم  که بخوبی دریافته اند افکار عمومی بین المللی بر علیه این رژیم و سازمان حماس می باشد ، اکنون دست به دامان خاتمی شده اند تا شاید از مرشد »گفتگوی تمدنها« چیزی عایدشان شود. خاتمی که به قصد فریب محمود عباس و با هدف آشتی دادن سازمان حماس و جنبش آزادیبخش فلسطین به میدان آمده این بار نقاب »دلسوزی« به چهره زده و با حیله گری مخصوص خودش از جایگاه »رئیس مؤسسه بین المللی گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها« از محمود عباس می خواهد که » تلاش ویژه ای را برای خاموش کردن آتش این فتنه به کار گیرد« . سردمداران رژیم که از عمق نفرت جامعه جهانی بویژه دنیای عرب نسبت به خود آگاهی دارند اکنون مرد همیشه طناز خودرا به میدان فرستاده اند تا با عشوه گری برای محمود عباس و »دلسوزی «برای خلق فلسطین ، سازمان آزادیبخش فلسطین را گول بزنند تا در فرصت مناسب کودتای دیگری را به مردم فلسطین تحمیل کنند.

    خاتمی در اولین اقدام فریبکارانه اش در ۳۰ خرداد گذشته یک طرح ۴ ماده ای ارائه داده که بر طبق آن ، گویی هیچ اتفاقی بین حماس و سازمان آزادیبخش فلسطین رخ نداده و براثر سوء تفاهم و نه توحش حماس ، عده ناچیزی ! بیش از یکصد نفر به گلوله بسته شده ویا از ساختمانها به پائین پرتاب شدند؟! از این رو خاتمی در اولین اطلاعیه اش نوشته است »تکیه بر تحریم کاربرد سلاح فلسطینی علیه فلسطینی ، بازگشت سریع و بدون پیش شرط به مرحله گفت وگو ومذاکره ، تشکیل مجدد دولت وحدت ملی « از خواسته های ایشان است وفراموش نمی کند که به قول عوام وسط دعوا نرخ هم تعیین کند. وی به قصد تحمیل رژیم جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عرب و برای بزرگ نشان دادن نقش این رژیم در خاورمیانه می افزاید »با توجه به رأی مردم در تشکیل پارلمان فلسطین و فعال شدن همه کشورهای اسلامی و عربی به ویژه ایران ، مصر ، عربستان و سوریه برای حل بحران فلسطین چهار محور فوق رابرای پایان دادن به کشتار فلسطینیان« پیشنهاد کرده است. نیازی به گفتن نیست که ویژگیهای ذکر شده توسط محمد خاتمی عملا نقشی به رژیم ایران می دهد که در یک طرف جمهوری اسلامی وسوریه و در طرف دیگر کشورهای عرب قرار می گیرند. ازچهار کشوری که خاتمی به آنها» ویژگی « داده یکی سوریه است که در تمام موارد متحد رژیم ایران است و اگر مصر وعربستان نیز در جبهه مقابل قرار گیرند ، در آن صورت نقش ایران در این معادله به پنجاه درصد کل کشورهای عرب خواهد رسید.

     طی سالیان گذشته محمدخاتمی در زمره سردمداران طراز اول رژیم و جزولاینفک نظام در سمتهای وزیر ارشاد ، رئیس جمهور، بازرس ویژه خمینی در زندانها و... نقش ایفاء کرده است . محمل »گفتگوی تمدنها« دکانی است که در مواقع ضروری ، برروی جوامع و نهادهایی گشوده می شود که نقش احمدی نژاد ها کارآیی خودرا ازدست داده است. خاتمی ماهیتا هیچگونه فرقی با رفسنجانی، خامنه ای ، مصباح یزدی و امثالهم ندارد. تنها فرق وی با آنها در این است که نقشی که بر عهده گرفته است باید با چاپنی لبخند و بازی با الفاظ توام باشد. برای اینکه بی مدرک سخن نگفته باشیم ، در زیر دومین بیانیه » رئيس مؤسسه بين المللي گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها « را نیز می آوریم.

دومین بیانیه خاتمی

اخبار غم انگيز درگيريهاي داخلي ميان گروه هاي فلسطيني دل هر آزاده و مسلماني را آزار مي دهد و هويت «فلسطيني مبارز» را كه در طول شش دهه مقاومت آگاهانه و قدرتمندانه شايستگي خود را به اثبات رسانده بود، به خطر مي اندازد.

انعكاس درگيريهاي خونين در شهر غزه كه تا چندي پيش به طور كامل در اشغال صهيونيست ها بود و حوادث متعاقب آن تصور تأسف بار اختلاف خانوادگي برادران و خواهراني است كه خانه و كاشانه آنان هنوز در محاصره دشمن و در خطر تهاجم دوباره است.

اينجانب بنا به وظيفه انساني و اسلامي خويش، از جايگاه رئيس مؤسسه بين المللي گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها، از جنابعالي درخواست مي كنم تلاش هاي ويژه اي را براي خاموش كردن آتش اين فتنه به كار گيريد تا با تقدّم گفت و گو بر برخورد اين تراژدي خانمان برانداز هر چه زودتر پايان يابد.

بديهي است رژيم اشغالگر قدس نيز از وجود چنين اختلافات و درگيري هاي فاجعه آميزي در جهت سركوب بيشتر ملت فلسطين و عدم اعطاي حقوق حقه آنها سوءاستفاده خواهد كرد و مشكلات داخلي خود را كه در نتيجه مقاومت قهرمانانه فلسطين و لبنان در برابر تجاوز و خودكامگي به وجود آمده است، كاهش خواهد داد.

براي همه خواهران و برادران فلسطيني كه رنج و مشقت ساليان دراز آوارگی، زندان، تبعيد و سركوب را متحمل شده اند و همچنان براي احقاق حقوق اساسي خود مجاهدت مي كنند، پيروزي كامل آرزو دارم.

در پايان ضمن دعوت همة گروه هاي فلسطيني به حل مشكلات پيش آمده از طريق گفت و گو و مذاكره، براي هرگونه اقدام و ابتكار عملي در مسیر حل مسائل جاري اعلام آمادگي مي كنم. بدين منظور كليات طرحي را اعلام كرده ام كه در صورت توافق طرفين درگير، براي اجرايي شدن آن اقدام خواهد شد.

سيّد محمّد خاتمي


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de