دو میلیون و 300 هزار عراقی آواره در عراق

 

بنا به گزارش صلیب سرخ عراق که روز دوشنبه منتشر شده، قریب دو میلیون و 300 هزار عراقی که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و به مناطق دیگر در عراق رفته اند. این عده به گزارش صلیب سرخ به کمک فوری نیاز دارند.

 تعداد آوارگان عراقی در این کشور از ماه سپتامبر گذشته 16 درصد افزایش یافته و به دو میلیون و 299425 نفر بالغ گردیده است. این در حالی است که در اوایل سال جاری آمار رسمی از نیم میلیون آواره عراقی خبر می داد. بیش از 83 درصد این آوارگان را زنان و کودکان زیر 12 سال تشکیل می دهند. در این گزارش نوشته شده که « اکثر آنها از بیماری، فقر و سوء تغذیه رنج می برند و کودکان قادر نیستند به مدرسه بروند».

 بر اساس آمار رسمی تا 30 ماه سپتامبر گذشته، بیش از 60 درصد آوارگان یعنی یک و نیم میلیون نفر در بغداد کسانی بوده اند که به خاطر عدم تامین امنیت جانی در نتیجه سوءقصدها، عملیات نظامی و درگیریهای مسلحانه فرقه ای مجبور شده اند خانه و کاشانه خود را ترک کنند.

منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس 5 ماه نوامبر 2007


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21
Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de