آزادی دوتن از تروریستهای رژیم جمهوری اسلامی ایران

          از زندان آلمان را محکوم می نمائیم

    براساس اعلام خبرگزاریهای رسمی ، قراراست بزودی دولت آلمان دو تن از تروریستهای مشهور جمهوری اسلامی ایران را از زندان آزاد کند . کاظم دارابی وعباس رائل در۱۷ اسفند ماه ۱۹۹۲سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران و آزادیخواه دیگری بنام نوری دهکردی را در رستوران میکونوس برلن به قتل رساندند. با وجودیکه هنگام صدور رأی دادگاه درسال ۱۹۹۷ قضات تأکید کرده اند این افراد نمی توانند ازقانون بخشودگی استفاده کنند، اما به نظر می رسد زدوبندهای پشت پرده بین رژیم ایران و دولت آلمان به آزادی این دو تن خواهدانجامید.

    هنگامیکه درسال ۱۹۹۲ تروریستهای جمهوری اسلامی ایران مرتکب قتل شدند، دولت آلمان به درستی دادگاه میکونوس را بر علیه سران رژیم حاکم بر ایران برپا نمود و تحسین جهانیان را برانگیخت . به نظر می رسد اکنون با گذشت ۱۵ سال از این واقعه دولت آلمان سیاست خودرا تغییرداده و راه سازش بیشتر با رژیم جمهوری اسلامی ایران رادر پیش گرفته است. اظهارات دو هفته پیش هربرت هونزویتس سفیر آلمان در ایران ، هنگام دیداربا فاطمه آلیا رئیس فراکسیون زنان مجلس اسلامی ثابت میکند: آلمانها آماده اند درآینده به سیاست سازش باسران رژیم جمهوری اسلامی ادامه داده و نسبت به جاه طلبی های این رژیم چشم پوشی کنند. سفیر آلمان درهمین گفتگوخطاب به فاطمه آلیا گفته است «مناسبات نزدیک و رایزنی های اخیرمقامات دو کشور، روابط پارلمانی را ریشه دارکرده است » در ادامه همین گفتگو سفیر آلمان از« افزایش جمعیت چهار میلیون نفری مسلمانان در آلمان » و احترام جامعه آلمان نسبت به آنها داد سخن سر داده است.

    بجاست در همین رابطه اعلام کنیم ، افزایش جامعه مسلمانان در آلمان هیچ ربطی به رژیم ایران ندارد، چراکه اولا آنها اکثرا سنی مذهب می باشند و به رژیم شیعه حاکم بر ایران مربوط نمی شوند. ثانیا اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان آلمان اهل کشور ترکیه هستندو طرح این قضیه نزد رژیم ایران معنایی ندارد به جز بهادادن بیش ازحد به یک رژیم ارتجاعی. با توجه به سیر مناسبات ماههای اخیر بین دولت آلمان و رژیم جمهوری اسلامی ایران ، آزادی تروریستهای اعزامی رژیم ، فقط درچارچوب سیاستهای مماشات طلبانه آلمان در ازای عقد قرارداد های بیشتر اقتصادی قابل بررسی است.

    سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قاطعانه تصمیم مقامات آلمانی مبنی بر آزادی دو تروریست رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می نماید. جادارد دولت آلمان محکومیتهای مکرر رژیم ایران در مجامع بین المللی ، نقض آشکار حقوق بشر در ایران ، اعدامهای خیابانی و صدها مورد دیگر از تجاوز به حقوق مردم ایران  توسط سردمداران این رژیم را نیز مورد توجه قراردهد. بدون تردید آزادی تروریستها و سیاست امتیازدهی دولت آلمان به حکومت اسلامی بر علیه منافع مردم ایران خواهد بود و ما قویا آنرا تقبیح می نمائیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۱ مهر ۱۳۸۶-۱۳ اکتبر ۲۰۰۷


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21