اعتراف کوشنر به "خطاهای سیاسی" فرانسه در قتل عام رواندا

 وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر روز سه شنبه اظهار داشت که فرانسه در رواندا "خطاهای سیاسی" مرتکب شده است ولی قویا هرگونه شرکت فرانسه در جریان قتل عام  سال 1994در این کشور را رد کرد. وی در گفتگویی با کانال تلویزیونی ویا شبکه رادیویی اوروپ 1 در همین رابطه گفت " من معتقدم که خطاهای سیاسی صورت گرفته است" و اضافه کرد "هرگز قبول نخواهم کرد که ارتش فرانسه کوچکترین دخالتی در امر قتل عام داشته است". وی سپس ادامه داد "فرانسه می تواند خطای سیاسی مرتکب شود ولی (بخصوص ارتش فرانسه) نمی تواند در نسل کشی دخالتی داشته باشد".

 کوشنر در عین حال از عملیات نظامی فرانسه تحت عنوان کورتوآز در آن زمان دفاع کرد. این در حالی است که قدرت حاکمه فعلی رواندا که توتسی ها در آن اکثریت دارند، فرانسه را به حمایت از قبیله هوتو متهم می کند و این موضوع را عامل اصلی در دامن زدن به قتل عام می داند. وزیر امور خارجه فرانسه در خلال سخنان خود همچنان گفت "نسل کشی در برابر چشمان ما صورت گرفت و ما به هیچ اقدامی دست نزدیم".

 فرانسه که اکنون خواهان "آشتی" با این "کشور قتل عام شده" می باشد در تلاش است تا هرگونه مسئولیت این قتل عام را از خود دور سازد. کوشنر یادآور شد که اخیرا یک "هیئت دیپلماتیک" را به کیگالی اعزام داشته است و در همین رابطه اظهار داشت "من از ابتدا گفتم باید تلاش کرد تا روابط با رواندا ازسر گرفته شود". رواندا روابط دیپلماتیک خود با فرانسه را از 24 نوامبر 2006 یعنی دو روز پس از صدور حکم از سوی قاضی فرانسوی ژان لویی بروگی یر علیه 9 تن از مسئولین رژیم این کشور به اتهام مظنون بودن به شرکت در توطئه علیه رئیس جمهور وقت رواندا یوونال ابی آریمانا در 6 آوریل 94، قطع کرده است. توطئه ای که گفته می شود عامل شروع این قتل عام بود.

 کوشنر در پاسخ به پرسشی در مورد تقاضای رئیس جمهور رواندا پاول کاگامه مبنی بر اظهار ندامت فرانسه، گفت "این مهم نیست، آنچه مهم است اینکه ما با هم گفتگو بکنیم. در کشوری که شاهد قتل عام هولناک بوده است، طبعا کسانی که قربانی شده اند مسئول این قتل عام شناخته نمی شوند".

منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس 2 ماه اکتبر 2007


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de