المرت نخست وزیر اسرائیل دست ارتش را برای کشتار بیشترفلسطینیها در غزه باز گذاشت

اسرائیل -خبرگزاریهای رسمی اعلام کرده اند: نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه پس از برخورد یک راکت به خانه ای در غزه، دست ارتش را در حمله به شبه نظامیان فلسطینی باز گذاشته است.

المرت گفت« اجازه نخواهد داد بحرانهای انسانی در غزه گسترش یابد، تا زمانی که اسرائیلیها به طور پیوسته آن طرف مرز هدف راکت قرار می گیرند، مردم فلسطین زندگی راحتی را نخواهند داشت. » وی در ادامه گفته است: "ما با تمام کسانی که برای اسرائیل بحران آفرینی می کنند برخورد خواهیم کرد و برای حمله به آنان کوچکترین تردیدی نخواهیم داشت." سحرگاه یکشنبه گذشته نیروی زمینی اسرائیل با پشتیبانی نیروی هوایی این کشور وارد غزه گردیدند. طی زد و خوردهای بوجود آمده سه شبه نظامی و یک غیر نظامی فلسطینی کشته شدند، یک سرباز اسرائیلی نیز به شدت مجروح شده است. به گزارش مقامات بهداشت فلسطین بیش از 20 نفر از مردم از جمله چند مرد مسلح و یک غیر نظامی 45 ساله فلسطنی که از ناحیه سر مورد هدف گلوله قرار گرفت، مجروح گردیدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد، هدف "زیربنای ترور" در غزه می باشد و در این خصوص 80 فلسطینی را برای بازجویی دستگیر نموده است. هم اکنون ساکنین غزه در شرایط بسیاربد معیشتی قرار دارند و کمکهای سازمانهای بین المللی نیز اثر چندانی بر زندگی آنها نداشته است.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21