دادگاه فرانسوی ۸۵ میلیون دلار از داراییهای ایران را مسدود کرد

در راستای دادرسی دادگاه آمریکایی و پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم، یک دادگاه فرانسوی ۸۵ میلیون دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران را مسدود کرد.

اولین باری است که قربانیان امریکایی تروریسم توانسته اند یک دادگاه خارجی را برای مسدود کردن داراییهای ایران متقاعد کنند. مسدود کردن سرمایه اولین قدم از یک مرحله طولانی قانونی است که قربانیان امریکایی امیدوارند از طریق آن به پول برسند. دوشنبه هفته آینده دادگاه تجدید نظر فرانسه با مرور کردن پرونده تصمیم خواهد گرفت که آیا بانک ناتکسیس این کشور به مسدود کردن سرمایه هایی که حدود 2 ماه است آنها را مسدود کرده ادامه دهد و یا اینکه آنها را آزاد کند.

برای قربانیان ترور وصول کردن پول از طریق دادگاه امریکایی و قانع کردن این مرجع برای صادر کردن رای علیه ایران بسیار دشوار است چرا که اگر داراییهای ایران در آمریکا وجود داشته باشند مقدار آنها بسیار کم است. پرونده  جریان دادسی درپاریس آزمایشی است تا ثابت کند که آیا تاکتیک رفتن به دنبال سرمایه های ایران در کشورهای خارجی موثر خواهد بود یا خیر.

این پرونده همچنین پیش درآمدی است برای نشان دادن جایگاه فرانسه چرا که سرکوزی رئیس جمهور این کشور سخنرانیهای تندی را علیه ایران داشته است. پریزیان وکیل کریستوف رادکه یکی از قربانیان تروراست گفت: در روند اخیر دادگاه، دادستانی از وزارت دادگستری فرانسه جانب بانک مرکزی ایران را گرفته و علیه قربانیان استدلال کرده است.

به نقل از The New York Sun


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21