جورج حبش اسطوره مقاومت خلق فلسطین درگذشت

    با کمال تأسف رفیق جورج حبش سمبل مقاومت و پایداری خلق فلسطین ۲۶ ژانویه ۲۰۰۸ در سن ۸۲ سالگی در اردن درگذشت. جورج حبش  طی چند دهه گذشته همواره  از بیماری قلبی رنج می برد . همین عارضه موجب شده بود تا در سالهای گذشته مسئولیت کمتری را در جنبش فلسطین عهده دار شود. فقدان جورج حبش یک ضایعه عظیم برای آرمان فلسطین محسوب می شود، به همین خاطر حکومت فلسطین دستور داده است تا به نشانه عزا و احترام به حبش سه روز پرچم فلسطین به حالت نیمه افراشته در آید.

    جورج حبش در سال ۱۹۶۷ جبهه خلق برای آزادی فلسطین را در سوریه پایه گذاری کرد. این سازمان با مرام مارکسیست - لنینیست درکنار الفتح و جبهه دمکراتیک از بنیان گذاران سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف ) محسوب می شود. جورج حبش بعنوان یکی از رهبران آشتی ناپذیر مردم فلسطین تا پایان عمرش هیجگاه حاضر نشد اسرائیل را به رسمیت بشناسد. توافقهای یاسر عرفات با اسرائیل را بر علیه منافع خلق فلسطین ارزیابی می کرد و معاهده های اسلو ، مادرید و نظایر آنرا هرگز به رسمیت نشناخت. اردن جایی که اکنون حبش در آنجا در گذشته است دشمنی دیرینه ای با وی داشت . هم آنجا بود که اولین بار جورج حبش طرح عملیات هواپیما ربایی را به اجرا در آورد و در همین کشور بود که درگیری خونین سپتامبر ۱۹۷۰ (سپتامبر سیاه ) به جنبش مقاومت فلسطین تحمیل شد.

     جورج حبش در مقام  رهبری جبهه خلق برای آزادی فلسطین هیچگاه از امر وحدت در صفوف فلسطینیان غافل نشد، وی در عین حال مبتکر و مشوق شکل گیری "جبهه امتناع" بر علیه کشورهای عربی بود که به سازش با اسرائیل تمایل داشتند. رژیم اسرائیل نیز همواره در کمین او بود و قصد جانش را داشت . دستگاه اطلاعات اسرائیل بطور دائم  تلاش می کرد وی را از صحنه مبارزه حذف کند. در فوریه ۱۹۹۲ هنگامیکه حبش برای معالجه بیماری قلبی اش به بیمارستان صلیب سرخ در پاریس انتقال یافت ، اسرائیل جنجال  براه انداخت که حبش «تروریست است » و دولت فرانسه باید وی را تحویل اسرائیل دهد. دولت فرانسه نیز رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین را در بیمارستان تحت نظر گرفت ، اما سرانجام بخاطر فشار افکار عمومی واعتراضات جهانی مجبورشد وی را رها سازد و جورج حبش بدون معالجه پاریس را ترک کرد.

    بدون شک فقدان جورج حبش لطمه سنگینی به جنبش مقاومت فلسطین محسوب می شود، هرچند همرزمان حبش راه و آرمان وی را دنبال خواهند کرد.

یادش گرامی باد

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۷ بهمن ۱۳۸۶-۲۷ ژانویه ۲۰۰۸


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de