ایتالیا از وارد شدن فشار توسط جورج بوش علیه ایران حمایت می کند

رم - جورج بوش بهنگام ملاقات با سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا درخواست کرد جبهه واحدی علیه ایران تشکیل شود که این به مذاق بعضی از دوستان امریکا خوشایند بود.

برلوسکونی با اشاره به آگاهی ایتالیا از داخل ایران تلاش کرد این کشور را متقاعد کند تا از توسعه برنامه های هسته ایش دست بردارد. ایتالیا طرف اقتصادی شماره یک ایران در اروپا محسوب می شود. این بدان معناست که آنها ممکن است از این اهرم بخصوص در مذاکراتشان بهره ببرند.

برلوسکونی در حین کنفراس خبری مشترکش گفت: ما از داخل ایران به خوبی مطلع هستیم.

در صورت نپذیرفتن پیشنهاد مشوقهای اقتصادی در قبال توقف برنامه هسته ای ایران، بوش و دیگر رهبران اروپایی خواستار تحریمهای بزرگتر اقتصادی علیه ایران خواهند بود.A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21