به نظر می رسد مانور نظامی اسرائیل به منظور حمله به ایران باشد

اسرائیل مانور نظامی بزرگی را اوایل این ماه به نمایش گذارد که به گفته مقامات امریکایی به نظر می رسد تمرینی برای بمباران هوایی تاسیسات هسته ای ایران بوده است.

تعدادی از مقامات امریکایی گفتند: مانور اسرائیل به نظر می رسد تلاشی بوده باشد برای گسترش توانایی ارتش این کشور در راستای به اجرا گذاردن حمله هایی با مسافت طولانی که نشانگر جدی بودن دیدگاههای اسرائیل در خصوص برنامه هسته ای ایران است.

به گفته مقامات امریکایی، در هفته اول ماه ژوئن بیش از 100 فروند از جنگنده های F-15 و F-16 اسراییلی در این مانور که تا جنوب مدیترانه و یونان امتداد داشت شرکت داشته اند.

طی این مانور هلیکوپترهای اسرائیلی جهت نجات خلبانهایی که هواپیماهای آنها ممکن است سرنگون شوند نیز بکار گرفته شده بودند. هلیکوپترها و همچنین هواپیماهای سوخت رسان مسافتی بیش از 1400 کیلومتر را پرواز کردند که حدودا مسافت بین اسرائیل و تاسیسات هسته ای ایران در نطنز می باشد.  

مقامات اسرائیلی از مطرح کردن جزئیات مانور خودداری کردند. یک مقام ارتش اسرائیل تنها به این گفته بسنده کرد که نیروی هوایی این کشور به طور معمول برای مواجه شدن با چالشهایی که توسط دشمنان ایجاد می شود ماموریتهای مختلفی را تمرین می کند.

اما بزرگی مانور نظامی اسرائیل به طور قطع و یقین مورد توجه آژانسهای جاسوسی امریکا و دیگر کشورها قرار گرفته است. یکی از اعضای ارشد پنتاگون که از مانور آگاهی داشت به شرط فاش نشدن نامش بخاطر  ظرافت سیاسی موضوع، گفت: به نظر می آید مانور نیروی هوایی اسرائیل چند منظوره بوده است.

مقامات پنتاگون همچنین گفتند: اسرائیلیها می خواستند ما ، اروپائیها و ایرانیها بدانیم که قصد و نیت آنها چیست چرا .

بعضی از مقامات امریکایی گفتند نمی توانند باور کنند که دولت اسرائیل به این جمع بندی رسیده که باید به ایران حمله کند و فکر نمی کردند که حمله به ایران قریب الوقوع و حتمی باشد.

شائول موفاذ وزیر سابق دفاع اسرائیل و معاون کنونی نخست وزیر این کشور در مصاحبه خود با روزنامه یدیوت آهارونوت گفت: اسرائیل راه دیگری جز حمله به ایران ندارد.

مفاذ در ادامه گفت: اگر ایران برنامه هسته ای خود به منظور توسعه سلاحهای هسته ای را ادامه دهد ما حمله خواهیم کرد. حمله به ایران در راستای متوقف کردن برنامه های هسته ای بوده و اجتناب ناپذیر می باشد. گفته های وی ششم ژوئیه در واقع یک روز بعد از مانور نظامی اسرائیل پخش شد.

مقامات اسرائیلی به طرفهای امریکایی خود گفتند، گفته های مفاذ بیانگر سیاستهای رسمی این کشور نمی باشد. اما در عین حال به مقامات امریکایی گفته شده که اسرائیل برنامه هایی را برای حمله هوایی به اهداف نظامی ایران دارد که در صورت لزوم آنها را به اجرا خواهد گذارد.

به نظر می آید ایران اخطارهای اسرائیل را جدی تلقی کرده و در همین راستا سیستم دفاعی از جمله گشتهای هوایی خود را در هفته های اخیر زیاد کرده است. به عنوان نمونه ایران برای حصول اطمینان در کار کرد جتهای F-4 از آنها برای اسکورت کردن پروازهای روزمره از بغداد به تهران استفاده می کند.

یک مقام کابینه جورج بوش گفت: به طور مسلم ایرانیها نگران هستند و به همین منظور به سیستم پدافند خود آماده باش داده اند. هر حمله به تاسیسات هسته ای ایران چالشهای بسیاری را با خود بهمراه خواهد شد. بسیاری از کارشناسان امریکایی امور ایران بر این باور هستند که یک حمله تنها، برنامه های هسته ای ایران را به تاخیر خواهد انداخت اما آن را از بین نخواهد برد.

بیشتر زیربنای تاسیسات هسته ای ایران در زیر زمین و بتون در دالونهای طولانی کار گذاشته شده و به همین خاطر هدف گیری دقیق بسیار مشکل است. نگرانی دیگر این است که ممکن است تمام تاسیسات ایران مورد شناسایی قرار نگرفته باشند.  برای وارد کردن بیشترین خسارت، چندین حمله ممکن است لازم باشد، اما بسیاری از تحلیگران می گویند در حال حاضر چنین حمله هایی از توانایی اسرائیل خارج است.

اما صبر کردن نیز خطرات زیادی را برای اسرائیل بهمراه خواهد داشت. مقامات اسرائیلی کرارا ترس خود را از اینکه ایران بزودی به تکنولوژی غنی سازی اورانیوم برای تولید سلاح اتمی دست ابراز کرده اند. ایران نیز قدمهایی را برای بهتر کردن سیستم پدافند تسلیحات هسته ای خود برداشته است. دو محموله از سیستم پیشرفته رادارهای ساخت روسیه اخیرا به ایران ارسال شده است. سیستم فوق توانایی ایران را برای شناسایی کردن هواپیماهایی که در ارتفاع پایین در حال پرواز می باشند بیشتر می کنند.

مایک مک کانل، مدیر اطلاعات امریکا گفت: ایران در ماه فوریه به بستن قراردادی برای دریافت موشکهای زمین به هوای SA-20 ساخت روسیه نزدیک شده بود. مقامات ارتش امریکا گفتند: ارسال چنین موشکهایی به ایران برنامه حمله اسرائیل به این کشور را مختل می کند. به همین خاطر اسرائیل برای حمله به ایران قبل از مسلح شدنش به سلاحهای ذکر شده تحت فشار است.

منبع :انترناشنال هرالدتریبونA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21