پایان نمایشی به نام «انتخابات » دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ایران

    سرانجام جنجالی که از چند ماه پیش بر سر انتخابات مجلس بین جناحهای حاکمیت برپا گردیده بود پایان یافت.برخلاف دوره های قبلی که رقابت بین جناح های «اصلاح طلب » و بازاریان جریان داشت ، این بار رقابت اصلی بین بازاریان (اصولگرا) صورت گرفت.

    همگان آگاهند ، از بدو روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچگونه انتخابات واقعی درکشورما صورت نگرفته است . ازآنجا که ترفندهای سران رژیم هربار به قصد فریب مردم و با هدف بهره برداری تبلیغاتی صورت می گیرد، لذا این تاکتیک کهنه ، روز جمعه گذشته از جانب مردم ایران با بی اعتنائی کامل روبرو گردید.

    برخلاف ادعاهای گردانندگان «انتخابات» ، گزارشات رسیده حاکی است ، در اکثر شهرهای ایران هیچگونه استقبالی از  «انتخابات» بعمل نیامده است. حوزه های رأی گیری عموما خالی بود و فقط بعضی از مساجد ترکیبی از جناحهای اصولگرا را در خود جای داده بود. نیروهای انتظامی و کارکنان دولتی نیز به اجبار و بصورت جمعی به مساجد مراجعه می کردند. آماری که بلندگوهای رژیم دال بر مشارکت ۷۰ ویا ۸۰ درصدی مردم ذکر می کنند صحیح نیست ، بطور مثال اگر واجدین شرایط  رأی در یک شهر پانصد هزار نفر باشند و فقط هفتاد هزار نفر شرکت کرده باشند ، آمار ادعایی ۸۰ درصدی سران رژیم از بین هفتاد هزار نفر استخراج شده و نه ازمیان پانصدهزار نفر. بدین ترتیب اگر در یک حوزه انتخاباتی فقط شش نفر شرکت کنند، بازهم کاندیداهای برگزیده از سوی شورای نگهبان به ادعای خامنه ای با بر خورداری از«توفیق الهی وتوجهات حضرت بقيّه الله»  بارأی ۸۰ درصدی بر « مکر دشمنان » غلبه خواهند کرد؟!

    از مدتهاپیش مشخص بود که مجلس شورای اسلامی نیز همانند دیگر ارگانهای رژیم باید یکدست شود و ترکیب آن  ازمیان دوره دیده های سپاه پاسداران انتخاب شوند. با وجودیکه بخش عمده عناصر اصلی جناح « اصلاح طلب» از سوابق سرکوب مردم و فرماندهی سپاه برخوردار هستند ، اما این شرط کافی نبود . رویکرد اقتصادی و شیوه دفاع آنها از سیستم سرمایه داری با منافع بازاریان در تضاد قرار دارد . بنابراین مجلسی مورد نیاز بود که هم در چارچوب منافع اقتصادی بازاریان حاکم گام بر دارد و هم بطور کامل در خدمت اهداف جنگی و بلند پروازیهای سپاه پاسداران قرار گیرد. انتخابات مجلس هشتم این هدف سپاه را نیز بر آورده کرد.

    بدون شک ، عدم مشارکت مردم در انتخابات جمعه گذشته دست رد دیگری بود بر سینه سران رژیم جمهوری اسلامی ایران. مردم بخوبی در یافته اند که صرف نظر از هیاهوی گردانندگان حکومتی ، هیچگونه فرقی بین جبهه متحد اصولگرایان ، ائتلاف فراگیر اصولگرایان ، اعتدال و توسعه ، اعتماد ملی ، جبهه اعتدالگرایان ، ائتلاف اصلاح طلبان  و امثالهم وجود ندارد. تمامی بر گزیدگان نه از سوی مردم ، بلکه از جانب حکومت به مجلس راه می یابند و اکثر آنها در سالهای گذشته در زمره فرماندهان سپاه پاسداران و سرکوبگران مردم ایران بوده اند. برای عموم کارگران و زحمتکشان ایران راهی باقی نمانده است ، جز سر نگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری انتخاباتی واقعا دمکراتیک و انقلابی. 


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de