باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

به قرار اطلاع در روزهای آینده باب مذاکره و برقراری مناسبات «دوستانه » بین رژیم جمهوری اسلامی ایران و باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا گشوده خواهد شد.

باراک اوباما بارها در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از پیروزی بر رقیب جمهوریخواه خود از ضرورت کنار آمدن با رژیم جمهوری اسلامی ایران بر علیه طالبان در افغانستان سخن گفته است . این اظهارات نه از روی عدم آگاهی وی از ماهیت رژیم حاکم برایران بلکه بخاطر سیاستی است که اوباما برای برون رفت از بحران کنونی آمریکا در منطقه خاورمیانه پیش گرفته است .

همزمان با اظهارات علنی رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر لزوم بر قراری مناسبات «دوستانه » با مرتجعین مذهبی حاکم برایران ، سران این رژیم نیز بیش از پیش به وجد آمده به هر مناسبتی به تبلیغ جانبدارانه از باراک اوباما می پردازند. پس از پیروزی اوباما سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران عوام فریبانه می کوشند تا زمینه چرخش و سازش با آمریکا را در اذهان عمومی هموارسازند. مستمسک فریب مردم و پنهان کردن مناسبات قبلی با رئیس جمهورجدید آمریکا، سیاهپوست بودن اوباما و نام حسین است که تبار مسلمانی وی را ثابت می کند. بیهوده نیست که پس از پیروزی اوباما ، سران رژیم ایران ازنسبت دادن «شیطان بزرگ » به آمریکا خود داری می کنند و برای بر قراری مناسبات «دوستانه » و علنی با رئیس جمهور جدید آمریکا روز شماری می نمایند.

اگر چه باراک اوباما در نظر دارد رژیم جمهوری اسلامی ایران را برای پیش برد اهداف خود در منطقه به کار گیرد ، اما شکی نیست که کاربرد این تاکتیک لطماتی به مراتب بد تر از استفاده سابق آمریکا از بن لادن و طالبان را در منطقه به همراه خواهد داشت.

اگر ارتجاع سنی به رهبری ملاعمر در افغانستان محدود به این کشور می شد، ارتجاع شیعه به رهبری خامنه ای- احمدی نژاد پرچم کشورگشایی در دست گرفته ، در عراق ، لبنان ، افغانستان ، کشورهای حاشیه خلیج فارس ودر اقصی نقاط دنیا به دخالت مستقم پرداخته است. اگر پس ازفاصله گرفتن آمریکا از حکومت طالبان ، این جریان مرتجع بقای خودرا در پناه استفاده از پول و سلاحهای اهدایی آمریکاجستجوکرد ، بطور قطع هنگام فاصله گرفتن آمریکا از مرتجعین حاکم برایران مجبوراست آنهارا با بمب اتم رها سازد.

آیا از دید رئیس جمهور جدید آمریکا زیر پا گذاشتن حقوق بشر ، عدم تمکین به اصول و قوانین بین المللی ، اعدام مخالفین ، شکنجه ، به حساب آوردن زنان به عنوان نیمی از جامعه ، حجاب اجباری و در یک کلام رواج افکار و خرافات عصر جاهلیت و توحش، ازجانب شیعه ویا سنی فرق دارد ؟ اگر چنین نیست چگونه باراک اوباما به خود اجازه می دهد تا بخاطر حفظ منافع و سیادت آمریکا بازهم مردم افغانستان را در انقیاد نگهدارد. از ارتجاع شیعه علیه ارتجاع سنی استفاده کند و چرا دست «دوستی » به سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران بلند کرده است که تاکنون بیش از صدهزار نفر از نیروهای اپوزیسیون ایران را تیر باران کرده ، قریب ۵۸ بار از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان تقص کننده حقوق انسانی محکوم شده و به عنوان یکی از خوفناک ترین رژیم های دیکتاتوری عصر کنونی شهرت دارد ؟!

بدون شک مناسبات آینده امپریالیسم آمریکا به رهبری باراک اوباما با رژیم جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی که جامه عمل پوشد ، فقط در جهت تقویت رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران و بر ضد منافع مردم ایران خواهد بود .

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

ا ۲۶ آبان ۱۳۸۷-۱۶ نوامبر ۲۰۰۸

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de