همکاریهای گسترده دولت اسپانیا با
رژیم جمهوری اسلامی ایران پس ازاستقرار
شبکه تلویزیونی «هیسپن» دراسپانیا

دردیماه گذشته شبکه تلویزیونی hispantv برای اسپانیولی زبانهای دنیا توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا افتتاح شد. هدف برنامه های این شبکه تلویزیونی که شاخه اسپانیایی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران است تبلیغ وترویج مسلمانی شیعه از نوع ولایت فقیه می باشد.ازهنگام بازگشایی این شبکه تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت پوشش خبرنگار، مترجم و تکنیسین در اسپانیا مستقرشده اند. پیش از افتتاح این شبکه تنی چند از کارکنان سفارت رژیم در اسپانیا تغییریافت و یکی از مزدوران اطلاعاتی رژیم بنام مرتضی صادقی بعنوان سفیر جدید به مادرید اعزام گردیده است.

دولت اسپانیا که اکنون سخت درگیر بحران اقتصادی است برای کاهش این بحران راهکار همکاری بیشتر با رژیم جمهوری اسلامی ایران را برگزیده و تاکنون موفق به انعقاد قراردادهای کلانی درحوزه های نفتی- حفاری گردیده ،بخشی از صادرات شکر وفروش انواع لوازم یدکی صنعتی ونظامی به ایران را به خود اختصاص داده است.
ازهنگام ورود نیروهای جدید رژیم به اسپانیا ، گسترش رابطه اطلاعاتی بین دولت اسپانیا و جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فزونی یافته است. دولت اسپانیا دست مأمورین جمهوری اسلامی در اسپانیارا باز گذاشته تا به هر اقدام تروریستی علیه پناهندگان سیاسی دراین کشور دست بزنند. پلیس اسپانیا نه فقط از پناهندگان و مخالفین رژیم حمایت نمی کند بلکه هرگونه شکایتی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران برعلیه پناهندگان سیاسی را قبول می کند و برای حسن نیت به رژیم ایران علیه مخالفین رژیم پرونده بازمی کند.

جهت آگاهی افکار عمومی به ذکر نمونه ای از عملکرد دولت اسپانیا می پردازیم تا جهانیان آگاهی یابند که چگونه دولت اسپانیا در کنار ادعای «دفاع از حقوق بشر» به یکی از مخوفترین رژیمهایی که تاکنون تاریخ نظیر آنرا بخود ندیده است یاری می رساند.

در روز ۲۴ آذر ۱۳۸۹ (۱۵ دسامبر۲۰۱۰) اتومبیل مسئول تشکیلات سازمان در اسپانیا توسط مزدوران جمهوری اسلامی ایران منفجرشد. پلیس اسپانیا بموقع خودرا به محل حادثه رساند و پس از تحقیقات اولیه اعلام کرد این عمل تروریستی توسط افراد سفارت بوده و ما خودمان پی گیری می کنیم. باوجود مراجعات مکررمسئولین سازمان تاکنون دولت اسپانیا به بهانه های واهی از گشایش پرونده برعلیه عاملین این اقدام تروریستی آشکارسرباز زده و حتی حاضر نیستند عاملین اصلی این تعرض را معرفی کنند. تنها نصحیت آنها این است که «بهتراست موضوع را به مطبوعات نکشانید»؟!

دولت اسپانیا نه فقط حاضر نیست پیگیراقدامات تروریستی رژیم شود بلکه دو روز پیش (۲۰ مارس ۲۰۱۲) ساعت ده صبح با مراجعه به همان رفیق ما که اکنون بیش از دو دهه است در اسپانیا پناهنده سیاسی می باشد،
همان شخصی که اتومبیلش توسط افراد رژیم منفجر شد و بصورت اتفاقی جان سالم بدربرده است ،
همان فردی که فقط در سال گذشته دولت اسپانیا شش بار اجازه برگزاری مراسم سیاسی دراسپانیا بنام وی صادرکرد را به مدت پنج ساعت بازداشت کردند.

پلیس اسپانیا علت بازداشت، بدرفتاری و بازگشایی پرونده برعلیه رفیق مارا شکایت سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر رژیم ذکر کرده است. پلیس اسپانیا می گوید سفارت جمهوری اسلامی ادعا کرده است که نام شما در آرشیو ملی جمهوری اسلامی وجود ندارد بنابراین شما بایستی محاکمه شوید؟!

از دولت اسپانیا باید پرسید شما چگونه به سفارتخانه یک رژیم تبهکاری مانند رژیم ایران اجازه می دهید که آنها وارد محل کار وزندگی پناهندگان سیاسی شوند، آنهارامورد تعقیب قراردهند تا جائیکه هویت پناهندگی آنهارا شناسایی کنند وبعد به دروغ ادعا کنند این شخص «در آرشیو ملی جمهوری اسلامی » وجود ندارد؟

عجبا ! رژیمی که دسته دسته نیروهای سیاسی رادر ایران به جوخه اعدام می سپارد و ادعامی کند آنها قاچاقچی بودند، رژیمی که زنان کشورش را سنگسار می کند ، رژیمی که در سراسردنیا به تروریست پروری شهرت دارد، رژیمی که تاکنون بیش از ۵۸ بار توسط کمسیون حقق بشر سازمان ملل متحد محکوم شده ، رژیمی که سالیان درازی است جامعه جهانی را به سخره گرفته و از گفتن حقایق پیرامون گسترش فعالیتهای اتمی اش طفره می رود و هزاران جنایت دیگر ، حال این رژیم مورد عنایت و حمایت دولت اسپانیا قرار گرفته است.

قراراست در روزهای آینده رفیق مسئول ما بدرخواست سفارت جمهوری اسلامی در دادگاهی در مادرید محاکمه شود. ما ازهم اکنون از سازمان ملل که مسئول حفظ حقوق پناهندگان سیاسی است ، از تمام نیروهای انقلابی و آزادیخواهانی که قلبشان برای دمکراسی می طپد، از تمام خبرنگارانی که وجدان خبرنگاری و دفاع از حقوق انسانی را وظیفه خود می دانند دعوت می کنیم تا در روز محاکمه در دادگاه حضوریابند تا اسناد و دلایل رژیم جمهوری اسلامی ایران و نحوه قضاوت دولت اسپانیا را از نزدیک شاهد باشند.

دولت اسپانیا مطمئن باشد اینگونه بدکرداریها فقط باعث شرمساری آنها خواهد شد و کوچکترین خللی در ایستادگی و مبارزه ایرانیان برعلیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی وارد نخواهد کرد.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۳ فروردین ۱۳۹۱-۲۲ مارس ۲۰۱۲

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری