با تلاش و پی گیری فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سرانجام شبکه جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا منهدم شد

درسالهای گذشته کشوراسپانیا به یکی از مراکز عمده اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران درآمده است. پس از ورود مرتضی صفاریان نطنزی بعنوان سفیر رژیم در اسپانیا، نفوذ مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی دراسپانیا فزونی یافت. طی دوسال گذشته دامنه گستاخیهای مأمورین مخفی رژیم دراین کشوربه حدی بالاگرفت که هرپناهجوی حقیقی دراسپانیا توسط نفوذیهای رژیم در سازمان ملل شناسائی وبه آنها پاسخ منفی داده می شد. درهمان حال خانواده های این پناهجویان در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند.


یکی از عوامل اصلی اطلاعات در سازمان ملل اسپانیا ، رضا رضائيان پسربرادر رضائیان کارمند سفارت رژیم در مادرید می باشد. علاوه براین در دوسال گذشته ده ها تن از مأمورین اطلاعاتی رژیم تحت پوشش پناهنده و تاجر در اسپانیا اقامت گزیده اند. شرایط ایجاد شده ما را وادار کرد تا بوظایف انقلابی خود عمل کنیم . با این انگیزه تلاش خودرا بکارگرفتیم و سرانجام عوامل مؤثراطلاعاتی رژیم در اسپانیا را شناسایی نمودیم . پس از تکمیل شناسایی با ارائه مدارک و شواهد غیر قابل انکار به مقامات سازمان ملل و دولت اسپانیا از آنها تقاضاکردیم تا به فعالیت این شبکه جاسوسی پایان دهند.


تاکنون بیش از هجده نفر از جاسوسان جمهوری اسلامی در اسپانیا شناسایی و اسامی آنها در اختیار مقامات ذیصلاح قرار داده شده است. از آنجا که اعلام علنی اسامی آنان ممکن است باعث فرار آنها و سرپیچی از کیفر آتی شود، لذا اعلام علنی اسامی آنهارا به بعد موکول می نمائيم.
درجریان تحقیقات وبا هدف اثبات حقیقت ، دوازده نفر از ایرانیانی که طی ماههای گذشته درشهرسانتندراسپانیا از سازمان ملل پاسخ منفی گرفته بودند توسط فعالین سازمان بعنوان قربانی وشاهد به مقامات سازمان ملل معرفی شدند.
اکنون با کمال خرسندی اعلام می داریم تلاش رفقای ما به ثمر نشست و سرانجام سازمان ملل و دولت اسپانیا با پذیرش صحت اطلاعات ارائه شده ، دستگیری سه تن از عوامل جمهوری اسلامی ایران در مادرید را عملی ساختند. علاوه بر رضا رضائیان و یکی از کارمندان سفارت ،سومین عامل دستگیرشده وکیل سازمان ملل بنام خانم ماریا می باشد که اطلاعات پناهجویان را در اختیار رضا رضائیان قرارمی داد.

شبکه تلویزیونی Hispan TV و اهداف جاسوسی جمهوری اسلامی ایران
از هنگام تأسیس شبکه اسپان تی وی دردیماه ۱۳۹۰در مادرید ، این مرکزعلاوه بر تبلیغات گسترده اسلامی و نفوذ در اسپانیولی زبانهای آمریکای لاتین ، همواره تلاش کرده است شخصیتهای صاحب نفوذ و مقامات اسپانیا را تطمیع کند. در همین رابطه مأمورین جمهوری اسلامی موفق شدند به چند شخصیت اسپانیایی نزدیک شوند. یکی از فعال ترین افرادی که مدتهاست به خدمت رژیم درآمده یوسف فرناندز دبیر مسلمانان اسپانیا می باشد.وی سابق در رادیو پراگ فعالیت داشته و مدتی برای آموزش ویژه در ایران بسر برده است.


ترکیب شبکه اطلاعاتی هیسپان تی وی دراسپانیا بسیار پیچیده عمل می کند و از اکثر انجمنها و شوراهای اسلامی این کشور برای اهداف اطلاعاتی بهره مند می شود. بطور نمونه اعضاي اتحاديه مجامع اسلامي اسپانيا (UCIDE) یکی از مراکزی است که هماهنگ با اهداف اطلاعاتی هیسپان تی وی قراردارد. ترکیب این اتحادیه خبرچین به قرار زیرمی باشد.
رياي تتری Riay Tatary (رييس)
يوسف فرناندز Yusuf Fernandez (معاون)
منير بنخيون Mounir Benjelloun
آمپارو سانچز Amparo Sánchez که شغلی ظاهری اش رييس مركز فرهنگي و اسلامي والنسيا می باشد .
علاوه براین امير پورپزشك سرپرست رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در اسپانيا با مسئولان انجمن فرهنگی شيعيان اماميه مقيم بارسلون، یکی دیگر از شبکه های اطلاعاتی هماهنگ با هیسپان تی وی قرار داشت که پس از برملا شدن نقش پورپزشک وی به تهران فراخوانده شد .


اکنون با توجه به وضعیت پیش آمده از کلیه پناهجویانی که در سالهای گذشته ازجانب سازمان ملل اسپانیا پاسخ منفی گرفته و هنوز در این کشور مقیم هستند تقاضا داریم با مراجعه مجدد درمورد اخذ پناهندگی خود اقدامات دوباره به عمل آورند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۶ اسفند ۱۳۹۱-۲۴ فوریه ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری