چهره حقیقی خائنین سازمان اکثریت را بشناسید
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

خائنین سازمان اکثریت و متحدان رژیم جمهوری اسلامی ایران در سرکوب نیروهای انقلابی و مبارز نام جدیدی بر خود نهاده اند


پیرامون ادامه خیانتهای
سازمان اکثریت و متحدینش

خانه فکری «حزب چپ» از پای بست ویران است...


یاوه گوئیهای دومأمور اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران و دیکتاتوری شاه برعلیه رفیق حمید اشرف
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

ایرج مصداقی مأمور ساواما
پرویز معتمد شکنجه گر ساواک
پرویزمعتمد کیست ؟ وی شکنجه گر ساواک بوده و در توضیح دوره خدمتش در ساواک هنگام مصاحبه با مصداقی چنین اظهار داشته است


بزرگترین معامله گر قرن درگذشت
میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق درسن ۹۱ سالگی درگذشت


یورش وحشیانه رژیم اسرائيل به خلق
فلسطین را محکوم می کنیم


جنگ سرد اقتصادی علیه روسیه و عواقب غیرمنتظره آن
جنگ اقتصادی واشنگتن و بروکسل علیه روسیه، بجای تضعیف و از پای درآوردن بنیان مالی ـ اقتصادی این کشور، نتیجه مطلوب و برنامه ریزی شده توسط رژیم های جهان غرب متحد ایالات متحده امریکا را نداشته است


با چهره وطن فروشان و مزدوران دست
نشانده به رهبری برنارد هانری لوی صهیونیست
بیشتر آشنا شویم


جنگ روسیه و اوکراین وتلاش نافرجام
آمریکا برای تک قطبی نگهداشتن دنیا


پیرامون حمله نظامی روسیه به اوکراین
ازهنگام پایان جنگ جهانی دوم تاکنون دنیا شاهد جنگهای متعدد منطقه ای بوده است. میلیونها انسان به خاک و خون کشیده شدند، ولی شبح عفریت جنگ همچنان سایه شوم خودرا بر فراز دنیا گسترده است


دستگیری ژولین آسانژ و بی تفاوتی
نفرت آورو شرمگین
رسانه های گروهی


زیبگنیف برژینسکی:
مرگ «استراتژ» پرمدعا

به یقین خلق های خاورمیانه ، بخصوص افغانستان
و عراق در مرگ این سرسپرده وفادار به
امپریالیسم آمریکا اشک نخواهند ریخت

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران


بیاد هنرمند انقلابی و متعهد ماتوب لونس
چهارده سال از قتل ماتوب لونس خواننده انقلابی الجزایری توسط باندهای فاشیستی مذهبی این کشور می گذرد. روز ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸وی در آبادی تالا بونان در کنار جاده ترانزیت بنی دولا توسط مرتجعین جنایتکار ربوده و به قتل رسید.

ث


بدرود نویسنده آزادیخواه بکتاش آبتین


توهم مردم نسبت به مذهب و خرافات
عصر جاهلیت زدوده شده است
مصائب و مشکلات ناشی از چهاردهه حاکمیت رژیم دیکتاتوری- مذهبی برایران واکنش اقشار مختلف اجتماعی را برانگیخته است. اکنون توده های مردم پی برده اند حکومتها از مذهب برای تحمیق بیشترآنان و ادامه سلطه دیکتاتوری خود استفاده می کنند. نمود چنین آگاهی بوضوح در تظاهراتهای گسترده مردم از دیماه گذشته تا کنون در سراسرایران دیده می شود


قرارداد ۲۵ ساله رژیم جمهوری اسلامی ایران با چین
ننگین تر از عهدنامه ترکمانچای
حقارت بار تر از تسلیم ناصرالدین شاه در
برابر بارون جولیس دو رویتر


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 نقدی و نگاهی به کتابِ
«تلاش برای استقلال، خاطرات سیاسی»
صارم الدین صادق وزیری

نوشته آقای دکتر عبدالکریم انواری را
از برکت فصلنامه « ره آورد »  دریافتم که جناب آقای دکتر عبدالکریم انواری خاطرات سیاسی خود را به عنوان «تلاش برای استقلال» به چاپ رسانده است


این صفحه درحال بازسازی است و بتدریج تکمیل خواهد شد